XI Eesti Matemaatika päevad

Kauksi, 26.-28. juuni, 2008

 

Neljapäev, 26.06.2008

14.00 – 16.00  Saabumine, majutamine

16.00 – 16.10  Päevade avamine

 

Ettekanded:

16.10 – 16.40  Peeter Oja (TÜ): Raudtee ehitamisest 

16.45 – 17.15  Ain Tõnisson (HTM): Matemaatikaõpetajad kahel eelneval õppeaastal 

                          EHIS-e andmetel

17.20 – 17.50   Mati Abel (TÜ): Mis on bornoloogia?

 

18.00 – 19.00   Õhtusöök

21.00 – …        Puhkeõhtu (tants ja laul lõõtspilli saatel)

 

Reede, 27. juuni:

8.30 – 9.00      Hommikusöök

 

Ettekanded

9.00 – 9.40      Viktor Abramov (TÜ):  Kõige teooria

9. 45 – 10.15   Karin Täht (TÜ): Motivatsiooni ja soorituse seos uuringu PISA 2006 Eesti

 andmetel

10.20 – 10.50  Liina-Mai Tooding (TÜ): Sotsiaalteadlased statistika õppijatena

 

11.00 – 13.00  Vaba aeg, sportmängud

13.00 – 14.00  Lõunasöök

14.00 – 16.30  Matk

 

Ettekanded     

16.35 – 17.05  Jüri Lember (TÜ): Lõplike jadade sarnasuse mõõtmisest

17.10 – 17.50  Jaan Übi (TTÜ): EXCEL-i kasutamine optimeerimisülesannete lahendamisel

 

18.00 – 19.00  Õhtusöök

19.00 – 21.00  Vestlusring: Arvuti matemaatika õpetamisel

21.00        Mitmekesine tegevus vastavalt soovidele (seltskondlikud mängud, viktoriin,

                        veeprotseduurid järves, suitsusaun)

 

Laupäev, 28. juuni:

8.30 – 9.00  Hommikusöök

 

Ettekanded

9.00 – 9.30      Märt Põldvere (TÜ): Ruumala mõistest

9.35 – 10.15    Evely Leetma (TÜ): Sadulpunktid optimiseerimises

10.20 – 10.50  Evald Übi (TTÜ): Lineaarne planeerimine ja kooperatiivsed mängud

 

 

11.00    Päevade lõpetamine

12.00    Lõunasöök, lahkumine