Eesti Matemaatika Seltsi  üldkoosolek

ja

EMS Koolimatemaatika Ühenduse talvepäev

 

Tallinna Tehnikaülikool, 6. märts, 2010.a, A. Humala nimeline auditoorium (VI-229)

 

 

10.45-13.00.    EMS üldkoosolek

 

10.45   Registreerimine.

11.00   EMS juhatuse tegevuse aruanne 2009 (Raul Kangro).

11.10   KMÜ juhatuse tegevuse aruanne 2009 (Hele Kiisel)

11.20   EMS juhatuse finantsaruanne (Mati Abel).

11.30   Revisjonikomisjoni aruanne.

11.40   Sõnavõtud, finantsaruande kinnitamine.

11.50   EMS põhikirja muutmise vajadusest (Raul Kangro).

12.00   Sõnavõtud, hääletamine muudetud põhikirja vastuvõtmise küsimuses

12.15   EMS 2009 a. üliõpilaspreemia üleandmine, preemia saanud töö tutvustus.

12.30   2009. a. üldkoosolekul valitud EMS auliikmetele auliikme diplomi üleandmine

12:40   Seltsi uue veebilehe tutvustus (G. Tamberg)

12:50   Sõnavõtud, info tulevaste sündmuste kohta

 

13:15-16:00 KMÜ talvepäev

 

13.15-14.00    TTÜ uue raamatukoguga tutvumine

14: 00-14:45    Lõuna Majandusteaduskonna sööklas

15:00-15:20 EMS 2009. a. publikatsiooniauhinna üleandmine, M. Zeltseri ettekanne

15:20-15:40 Peeter Puusemp. Probleemidest esimese kursuse matemaatikaga TTÜ-s

15:40-16:00 TTÜ matemaatika sisseastumiseksamist