Head seltsikaaslased!

Järjekordne EMS loeng toimub esmaspäeval, 19. märtsil k.a. kell 16.15 Tartus J. Liivi 2 auditooriumis 404. Esineb TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur Jaan Kalda. Loengu teema on

Turbulentse difusiooni geomeetriline keerukus.

Resümee

Passiivse skaalari (lisandaine) segunemine turbulentses keskkonnas on lihtsam kui turbulentsi enese arenemine, sest viimane kujutab endast aktiivse vektori segunemist. Ometi on ka passiivse skaalari probleem nii keeruline, et selles pole terve sajandi jooksul lõplikku selgust loodud. Üheks põhjuseks on asjaolu, et skaalari käitumine on väga tundlik kiirusvälja omaduste suhtes, nt kvalitatiivselt erinevaid tulemusi annavad kokkusurumatu ja kokkusurutav kiirusväli ning sile kaootiline vool ja välja arenenud turbulents (kus voolujooned on kõikjal mittesiledad). Viimasel puhul moodustub passiivse skaalari väljas katkevusfrontide kaskaad: väli on kõikjal katkev, katkevus-jooned on fraktaalsed.

Eesti Matemaatika Seltsi juhatus