Seltsi liikmemaksudest

Liikmemaks jooksva aasta eest tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks EMS hoiuarvele nr. 1120072904 Hansapangas. Selgituseks palun märkida: liikmemaks ... aasta eest.

Alates 2005. aasta algusest kehtivad järgmised maksumäärad


Kui liikmemaksu osas on küsimusi, siis palun kirjutada seltsi laekurile Vladimir Kutsmeile : vladimir.kutsmei@ut.ee