EMS Loengud

Eesti Matemaatika Seltsi loengusarja järgmine esineja Tartus on Tallinna Tehnikaülikooli professor Tarmo Soomere. Tema loeng

Lihtsaid matemaatilisi ülesandeid mereteaduses

toimub esmaspäeval, 14. novembril k.a. kell 16.15 J. Liivi 2 aud. 405.

Loeng annab ülevaate mõnedest lainete interaktsiooni ehk vastasmõju uuringute raames üles kerkinud ning (rakendus)matemaatika seisukohalt huvitavatest ülesannetest. Suhteliselt madalatel merealadel levivaid pinnalaineid kirjeldavad teatavatel tingimustel mittelineaarsed osatuletistega võrrandid: Kortewega - de Vries'i (KdV) võrrand ja selle üldistus erinevates suundades liikuvate lainete jaoks Kadomtsev-Petviashvili võrrand. Viimase võrrandi täpsete lahendite hulga raames on suhteliselt lihtne analüüsida erinevates suundades levivate üksik-lainete ehk solitonide lõikumisel tekkivate struktuuride omadusi. Veepinna kuju solitonide lõikumisel sõltub neljast parameetrist (lainete amplituudid ja leviku suunad). Erinevalt klassikaliste lineaarsete lainete superpositsioonist on KdV solitonide lõikumisel võimalik lainekõrguse neljakordne kasv ning laine poolt tekitatud veepinna kalde kuni kaheksakordne suurenemine. Teisisõnu, mittelineaarsete lainete interaktsioon võib teatavatel tingimustel tekitada erakordselt kõrgeid ja järskusid laineid.

Eesti Matemaatika Seltsi juhatus