EMS LOENGUD

Eesti Matemaatika Seltsi loengusarja järgmine esineja Tartus on TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur Tarmo Uustalu.

Tema loeng

Tüübisüsteemid - suur ühendav teooria?

toimub kolmapäeval, 12. aprillil k.a. kell 16.15 J. Liivi 2 auditooriumis 402.

Resümee

Tüübisüsteemid on süntaktiline vahend selleks, et iseloomustada mingi programmikeele programme nende üht või teist liiki omaduste terminites, järgides fraasistruktuuri. Programmi tüüpimise eesmärgiks on kompileerimisajal ehk siis enne programmi käivitamist elimineerida võimalus täitmisaegseteks halbadeks käitumisteks. Baastasemel tähendab halb käitumine täitmisaegset viga tulenevalt sellest, et mingit operatsiooni rakendatakse ebasobivatele operandidele. Kuid tüübisüsteemiga võib tagada palju enamat, nt et programm lõpetab lõpetab teatud aja jooksul või allokeerib maksimaalselt teatud mälumahu. Loengus kommenteeritakse sissejuhatavalt tüübisüsteemide tööpõhimõtet ning siis näidatakse, et tüübisüsteemid on väga sobilikud ka programmioptimisatsioonide aluseks olevate programmianalüüside kirjeldamiseks. (Osa esitatavast materjalist põhineb ühistööl Peeter Laua, Ando Saabase ja Varmo Venega.)

Eesti Matemaatika Seltsi juhatus