ARVI RAVASOO - 60

22. septembril pühitses oma kuuekümnendat juubelit Arvi Ravasoo.

Arvi Ravasoo sündis 22. septembril 1939 Kundas. Kooliajaks jõudis ta juba Tallinna. Pärast Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetamist 1963. a ehitusinsenerina, suunati ta tööle NSVL Kaitseministeeriumi alluvusse. Peale sundaja möödumist sai temast 1966. a Eesti Maaehitusprojekti vaneminsener. Kuid hing ihkas teistsugust tegevust ja nii leiamegi Arvi Ravasoo 1968. a aspirandina TPI ehituskonstruktsioonide kateedrist, tuntud professorite Heinrich Laulu ja Valdek Kulbachi jüngrite hulgast. Peale 1971.a edukalt kaitstud kandidaaditööd hüperboolse paraboloidi kujuliste rippkatete uurimise kohta oli Arvi Ravasoo elu kuni 1976. aastani seotud pika nimega instituudiga ENSV MN RE ETUI, kus ta oli nii projekti peainsener kui ka osakonnajuhataja. 1976. a valiti Arvi Ravasoo Küberneetika Instituudi vanemteaduriks.

Arvi Ravasoo teadustöö instituudis algas küsimusest, kas on võimalik mitmekihilises mittelineaarses keskkonnas levivast akustilisest signaalist leida informatsiooni läbitud kihtide kohta. Nüüd on selgunud, et saab küll ja Arvist on kujunenud ülemaailmselt tuntud mittelineaarse akustodiagnostika spetsialist. Pole tema süü, et paljud kolleegid mitmetes tuntud maailma laborites on huvitatud tema teoreetilistest tulemustest, kuid ei saa temaga jagada oma eksperimentide tulemusi, sest need on liiga eesliinil.

Arvi Ravasoo paistab silma oma äärmise korrektsusega nii teadustöös kui ka selle tulemuste vormistamisel ja tudengitele loengute esitamisel. Kui Arvi on öelnud "saab tehtud", siis võib olla kindel, et ülesanne on täidetud parimal võimalikul viisil.

Euroopa Mehaanikaühing EUROMECH valis Arvi Ravasoo oma liikmeks.

Soovime Arvi Ravasoole head tervist, jätkuvat huvi uute probleemide lahendamisel ja toredaid tulemusi!

Ülle Kotta


23/12/99 Küberneetika Instituudi infoleht 2/99