MEENUTADES
NIKOLAI ALUMÄED

Käesoleval aastal oleks saanud Küberneetika Instituudi asutaja Nikolai Alumäe 85 aastaseks. Nikolai Alumäe oli laiade huvidega teadlane, kes suutis näha teaduse arengusuundi palju laiemalt oma kitsa eriala raamidest, mida tõestab ka tema juhitud Küberneetika Instituudi uurimisteemade spektri moodustamine.

Arvestades Nikolai Alumäe enda teadustööd, on loomulik, et mehaanikud peavad teda oma koolkonna rajajaks. Eesti Rahvuslik Mehaanika Komitee koos Eesti Teaduste Akadeemia Informaatika ja Tehnikateaduste osakonnaga otsustas austada Nikolai Alumäe mälestust temanimeliste mehaanikaloengutega, mida esitaks tema sünniaastapäeval kolmel eelmisel aastal silmapaistvaid tulemusi saavutanud teadlane.

Esimese loengu "Nikolai Alumäe mehaanikaloeng 2000" pidamise au langes Eesti Mereinstituudi teadlasele Tarmo Soomerele, kes 12. septembril esitas Küberneetika Maja saalis ettekande "Laboratoorsed eksperimendid globaalseid tuuli tekitavate lainete ning veidralt käituvate tormidega", milles autor tegi kokkuvõtte oma uurimustest Rossby lainete valdkonnas. Rossby lained mängivad olulist rolli Maa ookeanide ja atmosfääri suuremastaabiliste liikumiste dünaamikas. Rossby lainete tekitamine laboratooriumis on iseenesest keerukas ülesanne, kuna need lained sünnivad Maa pöörlemise ja Maa pinna kumeruse koosmõjul. Nende vähendatud mudel peab seega kopeerima pöörleva liikumise ning Coriolise parameetri põhja-lõunasuunalise varieerumise. Eksperimentide läbiviimiseks kasutati Euroopa suurimat, 13-meetrilise läbimõõduga pöörlevat basseini Grenoble'is, milline algselt ehitati loodete jõul töötavate elektrijaamade modelleerimiseks 1960-aastatel. Katsete läbiviimisel ja tulemuste töötlemisel osalesid ka T.Koppel TTÜ-st ning J.Kalda meie Küberneetika Instituudist.

Eksperimentide tulemused katsebasseinis kui ka arvutieksperimendid on võimaldanud selgitada reaalses looduses esinevaid protsesse ning juhtida tähelepanu looduses esinevatele põnevatele nähtustele, mille ignoreerimine võib osutuda kalliks lõbuks.

Tarmo Soomere loeng tekitas kuulajate hulgas suurt huvi ja elav diskussioon jätkus kohvitassi juures.

Tundes Nikolai Alumäe suhtumist teadusesse näib, et tema meenutamine kõrgetasemelise teadusliku loenguga on üks sobivamaid vorme selleks. Samal ajal rõhutab see teaduse järjepidevust aitab luua traditsioone, mis toetab järeltulijate tegevust.

Mati Kutser


21/12/00 Küberneetika Instituudi infoleht 1/00