KübI Sügisseminari 2006 :: AJAKAVA

Neljapäev, 5. oktoober

11:00-11:30Saabumine (buss väljub KübI eest 9:00)
11:30-12:00Kohvipaus
12:00-14:00

JUHTIMISSÜSTEEMID

 • Ewa Pawluszewicz "Juhtimissüsteemid ajaskaaladel" (30 min)
 • Malgorzata Wyrwas "Irregular observers for nonlinear systems" (20 min)
 • Tanel Mullari & Maris Tõnso "Treileri tagurdamise probleem - lahendus I" (30 min)
 • Sven Nõmm & Eduard Petlenkov "Treileri tagurdamise probleem - lahendus II" (25 min)
 • Juri Belikov "Tarkvara vahendina matemaatika failide konverteerimiseks MATLAB-i ja LaTeX formaatidesse" (15 min)
14:00-15:00Lõuna
15:00-16:00Kunstimuuseumi külastus
16:00-17:30

TARKVARA

 • Kristiina Kindel "Semantilise veebi teenuste kirjeldamine" (20 min)
 • Riina Maigre "Veebiteenuste kompositsioonist OWL-S'is" (20 min)
 • Hele-Mai Haav "Reeglipõhine süsteem veebiteenuste loomiseks" (30 min)
 • Tarmo Robal "Veebiteenuste kasutamise analüüs" (20 min)
17:30-18:00Kohvipaus
16:00-17:30

MATEMAATIKA

 • Jaan Janno "Autokonvolutsiooni sisaldavatest singulaarsetest integrodiferentsiaalvõrranditest" (20 min)
 • Inga Parts "Tükati polünomiaalse kollokatsioonimeetodi superkoonduvusest nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamisel" (20 min)
 • Jüri Lippus "Tükiti konformne lähenemine" (20 min)
19:00-20:00Õhtusöök
20:00-...Ivar Leimus Ajaloomuuseumist räägib "rahast"

Reede, 6. oktoober

9:00-10:00Hommikusöök
10:00-11:30

TARKVARA

 • Andres Ojamaa "Tarkvarasüsteem CoCoViLa" (20 min)
 • Ando Saabas "Java baitkoodi redaktor" (20 min)
 • Jelena Sanko "Evolutsiooniline programmide konstrueerimine" (20 min)
 • Tarmo Uustalu "Tüübisüsteemne programmianalüüs" (30 min)
11:30-12:00Kohvipaus
12:00-14:00

FONEETIKA

 • Lya Meister "Võõrkeelse aktsendi taju ja hindamine" (30 min)
 • Margus Muskat "Kõnekvaliteedi automaatne hindamine" (30 min)
 • Tanel Alumäe "Uuemaid arenguid eestikeelses kõnetuvastuses" (30 min)
 • Einar Meister "Teooria ja praktika vahekorrast kõnetehnoloogias" (30 min)
14:00-15:00Lõuna
15:00-17:00

MEHAANIKA ja FOTOELASTSUS

 • Hillar Aben & Andrei Errapart "Fotoelastsustomograafia mittelineaarne algoritm telgsümmeetrilise pingeolukorra määramiseks" (30 min)
 • Arvi Ravasoo "Quo vadis - akustodiagnostika?" (25 min)
 • Ewald Quak "EU network of excellence AIM@SHAPE" (15 min)
 • Tarmo Soomere "Lainetav Läänemeri" (25 min)
 • Jüri Engelbrecht "Lainelevi mikrostruktuuriga materjalides" (25 min)
17:00-17:30Kohv, järgneb ärasõit (buss 17:45)
seisuga 24.10.2007 16:29