KübI Sügisseminari 2007 :: AJAKAVA JÄNEDAL

Neljapäev, 8. november

10:45-11:45Saabumine (buss väljub KübI eest 9:15): kuidas sinna ise sõita?
11:45-12:15Kohvipaus
12:15-14:00

TARKVARA
chair
Ahto Kalja

Avasõnad
 • Hellis Tamm "Minimality of bideterministic automata" (20 min)
 • Pavel Grigorenko "Attribute Semantics of Flat Languages" (20 min)
 • Andres Ojamaa "Astmelise andmeturbe kulude optimeerimine" (20 min)
 • Riina Maigre "Visuaalse kasutajaliidesega veebiteenuste kompositsioonitarkvara" (20 min)
14:00-15:00Lõuna
15:00-16:00Jalutamise aeg
16:00-17:30

SÜSTEEMIBIOLOOGIA
KÕNETEHNOLOOGIA
chair
Mati Kutser

 • Marko Vendelin "Compartmentation of adenine nucleotides in heart muscle cells" (30 min)
 • Tanel Alumäe "Kõnetuvastuse keelemudeli adapteerimine" (30 min)
 • Einar Meister "Kõne mikro- ja makroprosoodilistest struktuuridest" (30 min)
17:30-18:00Kohvipaus
18:00-19:00

chair
Ülle Kotta

Paneel KübI uuest arenduskavast.
Panelistid: Tarmo Uustalu, Einar Meister, Jaan Janno, Ülle Kotta, Andrus Salupere ja Marko Vendelin.
19:00-20:00Õhtusöök
20:00-... Paneel KübI uuest arenduskavast jätkub.

Reede, 9. november

9:00-10:00Hommikusöök
10:00-12:00

JUHTIMISSÜSTEEMID
chair
Ülo Nurges

 • Sven Nõmm "Robot to replace human scrub-nurse during medical surgery" (30 min)
 • Maris Tõnso "Kõrgemat järku diferentsiaalsete ruutvõrrandite realiseeritavusest klassikalisel olekukujul" (20 min)
 • Tanel Mullari "Nonlinear system transformation into associative observer canonical form" (30 min)
 • Juri Belikov "Discretization of nonlinear continuous-time control systems and its application in CAS Mathematica" (20 min)
 • Vadim Kaparin "Observability, Decomposition of the system into observable and unobservable susystems and Observers implemented in CAS Mathematica" (20 min)
12:00-12:30Kohvipaus
12:30-14:00

MATEMAATIKA
chair
Andrus Salupere

 • Inga Kangro "Kollokatsioonimeetodi stabiilsusest integraalvõrrandite lahendamisel mitteühtlaste võrkude korral" (30 min)
 • Jüri Lippus "Valimridadest (sampling series)" (30 min)
 • Branislav Rehak "Numerical methods for the output regulation problem" (30 min)
14:00-15:00Lõuna
15:00-16:30

MEHAANIKA
chair
Arvi Ravassoo

 • Heiko Herrmann "Mesoscopic Description of Complex Fluids" (30 min)
 • Tomas Torsvik "Long waves generated by high speed vessels"(30 min)
 • Irina Didenkulova "Mathematical modelling of long waves (tsunami waves)" (30 min)
16:30-17:00Kohv, järgneb ärasõit (buss tellitud 17:00)
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict seisuga 07.11.2007 13:40