TTÜ KÜBERNEETIKA INSTITUUT
Arvo Eek

IN MEMORIAM

ARVO EEK

13.10.1937 – 9.07.2009

Lahkunud on pühendunud eesti keele foneetika uurija Arvo Eek.

Arvo Eek alustas oma foneetikaalaseid uuringuid kuuekümnendate aastate keskel Keele ja Kirjanduse Instituudis. Eesti taasiseseisvumise algusaastail 1991-1993 pühendus Arvo Eek Eesti Vabariigi keelelisi õigusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamisele, olles Riigi Keeleameti seadusloome nõunikuks. Teadlase kutsumus osutus siiski tugevamaks poliitikust ja nii jätkus Arvo Eegi teadustöö peale kaheaastast stažeerimist Stockholmi Ülikooli Keeleteaduse Instituudi foneetikalaboratooriumis Küberneetika Instituudis. Siin osales ta rahvusvahelises suurprojektis BABEL ja Eesti riiklikes programmides, tagades foneetikaalaste uuringute kõrge taseme.

Viimased eluaastad pühendas Arvo Eek monograafia kirjutamisele eesti keele foneetikast, mille plaanitud kolmest köitest jõudis 2008. aastal ilmuda esimene köide. Vaatamata raskele haigusele töötas Arvo Eek intensiivselt teise köite käsikirja viimistlemisel, mis kahjuks ei jõudnud veel trükki.

Küberneetikud jäävad mälestama ausat ja põhjalikku teadlast, kes suure osa oma elust pühendas eesti keele foneetika uurimisele.


© TTÜ KÜberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn    Telefon: 620 4150   Faks: 620 4151

10/07/2009 13:23 EEST webmaster ( at ) cs.ioc.ee