CNW-09

Rahvusvaheline konverents "Complexity of Nonlinear Waves"

TTÜ Küberneetika Instituudi Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi Keskus (CENS) korraldab 5.-7. oktoobril rahvusvahelise konverentsi "Complexity of Nonlinear Waves". Lisaks Eesti teadlastele võtavad konverentsi tööst osa teadlased 12 välisriigist. Konverentsi fookuses on mittelineaarse lainelevi mudelid ja nende rakendused.

Tegemist on interdistsiplinaarse valdkonnaga ning konverentsi päevakorras on ettekanded nii lainelevist mikrostruktuuriga materjalides kui vee pinnal, nii termodünaamikast kui biomehaanikast ja arvutusmeetoditest. Üheks siduvaks füüsikaliseks nähtuseks taoliste laineleviprotsesside analüüsis on soliton - üksiklaine, mis levib stabiilsel kujul. Meie laiemale üldsusele on teada solitonid, mis on seotud kiirlaevade poolt põhjustatud laineväljadega, kuid dünaamilistes protsessides ilmnevad üksiklained ka mikrostruktuuriga materjalides. Konverentsi temaatika haakub üldiste komplekssüsteemide uuringutega, mis arenevad paljude traditsiooniliste teadusvaldkondade nagu füüsika, bioloogia, matemaatika jne. piirimail. Oluline on see, et mittelineaarsed efektid viivad uue kvaliteedi tekkele.

On hea meel märkida, et CENS on kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud keskuseks komplekssüsteemide uuringute alal. Eesti on CENSi kaudu seotud ka vastava Euroopa võrgustikuga "Complexity-NET". CENSi temaatika haarab tahkiste mehaanikat, lainedünaamikat merel, biofüüsikat, fraktaalseid süsteeme, fotoelastsust ning viimasel ajal on CENSiga ühinenud ka mittelineaarsete juhtimissüsteemidega ja proaktiivsete süsteemidega tegelevad uurimisrühmad.

Konverents märgib ühtlasi CENSi 10. tegevusaastat, peakorraldajateks on akadeemik T. Soomere ja dr A. Berezovski. Pole saladus, et konverentsist osavõtjad tervitavad ka akadeemik J. Engelbrechti tema äsjase juubeli puhul.

Äsja lõppes CENSi pikaajaline koostööprojekt koostöös Oslo Ülikooliga. Selle koostöö raames tehtud uuringutest annab ülevaate kirjastuse Springer poolt publitseeritud mahukas raamat "Applied Wave Mathematics", toimetajateks dr E.Quak ja akadeemik T.Soomere.

Konverentsi kohta võib leida lisainfot aadressil http://www.ioc.ee/cnw09/.