IN MEMORIAM

EWALD QUAK

24.07.1958 - 29.04.2015

29. aprillil lahkus ootamatult meie hulgast Ewald Quak. Doktorikraadi omandas Ewald 1985. aastal Dortmundi Ülikoolist ja kuni 1987. aastani töötas samas teadurina. Seejärel siirdus ta Alexander von Humboldti fondi Feodor Lyneni stipendiaadina 1987-1988 Texase A&M Ülikooli (USA) ning 1988-1989 Vanderbilti Ülikooli (USA). Aastail 1989-1990 oli ta taas teadur Dortmundi Ülikoolis Saksamaal ning 1990-1996 abiprofessor Texase A&M Ülikoolis. 1996-2006 töötas ta vanemteadurina Oslos Norra juhtivas teadusorganisatsioonis SINTEF ja 2003-2012 teadurina Oslo Ülikooli rakendusmatemaatika tippkeskuses (Centre of Mathematics for Applications, CMA).

Olles paljude aastate vältel omandanud Ameerika Ühendriikides, Saksamaal ja Norras teadustööl ning teaduse administreerimisel hulga väärtuslikke kogemusi, asus ta 2005. a. tööle vanemteadurina Küberneetika Instituudi Mittelineaarsete Protsesside Tippkeskuses CENS. Tema haruldaselt hea sulg, visionäärsus ja Euroopa teadusfinantseerimise süsteemi perfektne tundmine realiseerusid kahe tippkeskuse sümbioosina, mis omakorda oli aluseks (tööstus)matemaatika loodusteaduslike rakenduste kiirele arengule Küberneetika Instituudis ja lainetuse dünaamika labori moodustamisele.

Tema kogemus rahvusvahelisel areenil ja erakordne suhtlemisoskus on Eestisse toonud nii kraadiõppureid kui ka kogenud teadlasi mitmetest maadest. Ewaldi kaudu lisandus Küberneetika Instituudi akadeemilistele traditsioonidele diplomaatiline dimensioon. Suurepärase lektorina suutis ta äratada huvi matemaatika rakenduste vastu arvestatavas osas Eestis paiknevast diplomaatilisest korpusest. Samas jõudis ta olla Eesti Humboldti klubi mootor. Ewald oli akadeemilises maailmas ebatavaline isiksus.

Olles suurepärane teadlane, puudus tal elus trügimise komme, mis teaduses tippu ronijatele sageli omane; pigem otsis ta alati uusi väljakutseid ja panustas vastastikusele mõistmisele. Eestile on antud suure kingitusena, et see saksa mees üle USA ja Norra siia Läänemere äärde humboldtiaanina tuli. Oleme tänulikud selle aastakümne eest, mil meil oli võimalus teda lähemalt tunda ja temaga koos töötada. Küberneetika Instituudi pere ühineb leinas Ewaldi lähedastega tema varase ja ootamatu lahkumise puhul.