IN MEMORIAM

ARVI RAVASOO

22.09.1939 - 29.06.2014

Raske haiguse järel lahkus meie hulgast 29.juunil Arvi Ravasoo.

Arvi valiti meie instituudi mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna vanemteaduriks 1976. aastal. Oma uurimistööd alustas ta küsimusest, kas on võimalik mitmekihilises mittelineaarses keskkonnas levivast akustilisest signaalist leida informatsiooni läbitud kihtide kohta. Selgus, et saab küll. Nii kujuneski Arvist rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle teoreetiliste uuringute tulemused materjalide mittepurustava testimise valdkonnas äratasid huvi paljude kolleegide hulgas kogu maailmas.

Arvi paistis silma oma äärmise korrektsusega nii oma teadustöös kui ka muude ülesannete täitmisel.

Tõsise töömehena ei tormanud Arvi oma tulemusi kärarikkalt reklaamima ega otsinud ise tunnustust. Kui aga oli vaja, siis oli Arvi alati abiks ja kui ta ütles „saab tehtud“, siis võis olla kindel, et töö tehti parimal võimalikul viisil ja õigeks ajaks.

Arvi näol oleme kaotanud hinnatud kolleegi, kelle töökus ja tõsine ellusuhtumine on olnud eeskujuks noorematele kolleegidele ja on hoidnud au sees Küberneetika Instituudi head mainet.

Küberneetika Instituudi pere avaldab sügavat kaastunnet Arvi omastele.


Ärasaatmine Rahumäe kalmistul reedel, 4. juulil kell 14.00.