[uued teated] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] 2001 [2000] [1999]

10.05.2001 14:00 B 216
"REAKTIIVNE TEADMUSBAAS NING PLANEERIMINE"
Peep Küngas (KübI)
26.04.2001 16:00 B 216
"NONLINEARITY AND GRADIENT DEPENDENCE IN CONSTITUTIVE MODELING"
Dr. Peter Beda (Budapesti Tehnikaülikool / Technical University Budapest)
09.04.2001 14:00, B  216
R. Kahle "Universes in explicit mathematics".
Esimene loeng sarjas "MATEMAATILISE LOOGIKA KEVADLOENGUD".
First lecture in the series "SPRING LECTURES IN MATHEMATICAL LOGIC".
04.-09.03.2001 ÜIK korraldas Palmses, Lahemaal - EATTK 2001 VI EESTI ARVUTITEADUSE TALVEKOOLi Vaata ka infot eelmiste talvekoolide kohta.
CIDEC organised in Palmse, Lahemaa EWSCS 2001 - 6th Estonian Winter School in Computer Science See also information about previous schools.