11.-12. oktoobril 2001, Roosta Puhkekülas

SÜGISSEMINAR 2001

Osavõtjate nimekiri

kokku 39 osavõtjat

NimiEttekande pealkiriSaabub/
Osaleb
Buss
1. Andres Braunbrück "Mittelineaarsete efektide modulatsioon ja mittehomogeensus"
Autorid A. Braunbrück, A. Ravasoo
N,R B
2. Andrei Errapart "Üldistatud summareegli kasutamine klaasi pingeoleku täielikuks määramiseks"
N,R B
3. Jaan Kalda "Juhuslike pindade statistiline topograafia"
N,R B
4. Kristiina Kindel
N,R B
5. Marko Kääramees "Mudelkontroll (mudeltõestamine) teoreemitõestaja Gandalf abiga."
N,R B
6. Tanel Mullari "Sisendparameetrite ajaliste tuletiste maksimaalsete järkude alandamine üldistatud olekuruumi kinemaatika võrrandites"
N,R B
7. Sven Nõmm "Mittelineaarsete süsteemide modelleerimine ja juhtimine: närvivõrkudel baseeruvad mudelid"
N,R B
8. Ingmar Randvee   N,R B
9. Tiit Riismaa   N,R B
10. Jelena Sanko
N,R B
11. Otu Vaarmann "Kõrge koonduvusjärguga iteratsioonimeetodite kasutamisest numbrilises analüüsis"
N,R B
12. Ahto Kalja "Projekt X-Tee. Riigi andmekogude moderniseerimise programm."
N,R -
13. Ülle Kotta
N,R -
14. Mati Kutser
N,R -
15. Maris Lemba
N,R -
16. Helger Lipmaa
N,R -
17. Mati Littover
N,R -
18. Ülo Nurges   N,R -
19. Jaan Penjam "Evolutsiooniteooria programmeerimises"
N,R -
20. Monika Perkmann
N,R -
21. Pearu Peterson
N,R -
22. Mart Rohtla   N,R -
23. Enn Tõugu "Võrguteenuste süntees"
N,R -
24. Jüri Vain "Mudelite mustrid ja mudelkontroll"
N,R -
25. Marko Vendelin
N,R -
26. Arne Ansper "E-riigist andmeturbe seisukohalt"
N -
27. Hele-Mai Haav "Võredel põhinev ontoloogiate disain" / "Lattice based ontology design"
N -
28. Mait Harf "Hüdraulikasüsteemide modelleerimine NUT-is"
N -
29. Rein Lõugas
N -
30. Margus Oja
N -
31. Alar Raabe "Äritegevuse modelleerimisele põhineva tarkvara arendused ja rakendused"
Margus Oja
N -
32. Tarmo Soomere "LAINED JA MUSTRID SUURTES SOOLASTES LOMPIDES"
Eesti Mereinstituut
N -
33. Boris Tamm
N -
34. Andrus Salupere
Nõ,R -
35. Arvo Eek "Väljavõtteid eesti väldete hilisemast uurimismaterjalist"
R -
36. Jüri Engelbrecht
R -
37. Jaan Janno "Mõnedest pöördülesannetest paraboolset tüüpi võrranditele"
R -
38. Jüri Lippus "Multiresolutsioonanalüüsi mõnedest rakendustest"
R -
39. Vahur Kotkas "Hajus Automaatne Programmide Süntesaator"
Rl -