TTÜ KÜBERNEETIKA INSTITUUT
In English

TTÜ Küberneetika Instituut

messil TEHNOLOOGIA 2000

18. - 20. mai 2000
TTÜ spordihoones Tallinnas
Ehitajate tee 4

Mida näitame ?


Kes me oleme ?

TTÜ Küberneetika Instituudi profiiliks on kõrgtehnoloogilised alusuuringud ja rakendustööd matemaatika, mehaanika ja informaatika vallas. Küberneetika kui teadus juhtimise, side ja informatsiooni üldistest seaduspärasustest on interdistsiplinaarne, kaasates arvutiteadust, tehisintellekti, juhtimist, dünaamiliste süsteemide teooriat ja mitmeid rakendusmatemaatika valdkondi. Sellele vastavad ka instituudi põhilised uurimissuunad, mille põhieesmärgiks on edendada interdistsiplinaarset kõrgtehnoloogiale orienteeritud teadus- ja arendustegevust järgnevates suundades:

  1. infotehnoloogia: teadmuspõhine tarkvaratehnika, automaatne programmide süntees, paralleel- ja hajusarvutused, tarkvarasüsteemid (infosüsteemid, arvutivõrgud);
  2. juhtimissüsteemid: kontseptuaalanalüüs, juhtimissüsteemide teooria, foneetika ja kõnetehnoloogia;
  3. mehaanika: mittelineaarne dünaamika, südame dünaamika ja veresoonkonna matemaatiline modelleerimine, mittepurustav pingeanalüüs (fotoelastsusmeetod);
  4. matemaatika: lähendusmeetodite teooria, pöördülesanded, matemaatiline loogika, stohhastiline programmeerimine.

  5. polariskoop Polariskoop klaasi pingete automaatseks mõõtmiseks

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia 21, Tallinn 12618    Tel: (+372) 620 4150   Faks: (+372) 620 4151

02/05/2000 webmaster