Ühe albumi lugu

Vanade raamatute müügiletti uurides avastas Küberneetika Instituudi endine töötaja Margarita Telling albumi tuttavate fotodega ning ostis selle ära.

Lähemal vaatlusel selgus, et album sisaldab fotosid Küberneetika Instituudi elust, ilmselt perioodist 1960–1970. Kes on fotode autor või mis puhul on album koostatud ja kuidas see sattus vanade raamatute hulka, selle kohta puudub igasugune info. Ei ole välistatud, et fotode autoriks on Rein Maran. Henn Salumi mälestuste järgi asus instituudi juures selle algaastail ka TA Raamatukogu juures olnud mikrofilmeerimise grupp, mille juhiks oli Rein Maran.

Arvatavasti on album kujundatud Küberneetika Instituudi 10. aastapäevaks, sest kajastab peaaegu kõiki tolleaegseid töögruppe ja inimesi, kes on instituuti tööle tulnud enne 1970. aastat. Kuna albumi koostamisest on möödunud palju aastaid, siis on kõiki fotodel olevaid inimesi raske tuvastada. Võimaluste piirides olen püüdnud seda teha, lisades märkusi fotode kohta ning indeksi, millest nähtub, kui kaua ja millal on fotodel kujutatud inimesed Küberneetika Instituudis töötanud. Igatahes on need fotod huvitavad.

Rõõmsat meenutamist!

Mati Kutser,
august 2015

Inimesed piltidelt ja nende töötamise aeg Küberneetika Instituudis

Hillar Aben 1960- 6,33
Ille Adamson 1965-1992 29
Leo Ainola 1961-1971, 1997-2013 14
Madis Alla 1964-1980 24
Nikolai Alumäe 1960-1964, 1977-1988 1,3,4,38
Jüri Engelbrecht 1969- 14
Leo Heinla 1960, 1963-1991 16
Arnold Humal 3
Ülo Jaaksoo 1961-1997 13
Vilma Kilgas 1960-1974 11
Õie Kilgas (Toom) 1966-1982 11
Mati Kutser 1966- 14
Vello Kuusik 1961-1988 16
Eugen Künnap 1960-1980 19
Imbi Leppik (Kask) 1965-1994 25
Kalju Leppik 1960-1992 3,21
Endel Lippmaa 1961-1980 3,18,28,37
Peeter Luiga 1960-1980 22,28
Koidu Marge 1965-1993 25
Jaan Metsaveer 1967-1982 14
Rein Mihkelson 1968-1990 34
Mart Männil 1969-1970, 1973-1983 34
Maimu Mühlbach 1960-1981 10
Gustav Naan 3,38
Uno Nigul 1961-1990 3,14
Aksel Paal 1960-1997 7
Ivar Petersen 1960-2003 3,6,35
Valdur Poll 1960-1977 23
Ilona Prooses 1964-1992 34
Juhan Pruuden 1960-2003 3,12,17,28
Reet Pukk 1960-1989 17
Jüri Puskar 1961-1980 24
Ernst Raik 1962-1975 23
Mae Reigo 1960-1994 25
Arnold Reitsakas 1961-1995 3,13,36
Mart Rohtla 1961-2007 19
Toomas Saaremäel 1969-1991 34
Henn Salum 1960-1992 17
Enn Sarv 1968-1981 16
Tiit Saluvere 1965-1980 24
Mark Sinisoo 1960-1991 20,36
Heiki Sumre 1960-1991 15
Viive Sumre (Nurk) 1960-2004 15
Boris Tamm 1960-1976, 1991-2002 1,2,3,4,5,6,12,31,37
Maret Tamm 1963-1992 25
Raul Tavast 1960-1994 13
Sulev Ulm 1960-1978 23
Otu Vaarmann 1961-1993, 1997-2013 23
Illa Veigel 1960-1991 8,9,28
Mart Vinnal 1965-1980 24
Merike Virkus 1961-1963, 1968-1976 34
Ilmar Öpik 3
 1   2 

Küberneetika Instituudi asutaja Nikolai Alumäe →
(instituudi direktor aastatel 1960 – 1969)


← Boris Tamm
(instituudi direktor aastatel 1969 – 1976)

 3 

Ülareal akadeemikute Gustav Naani, Ilmar Öpiku ja Arnold Humala fotod. Need kolm akadeemikut mängisid üsna olulist rolli Küberneetika Instituudi loomisel. Eriti peab mainima Gustav Naani osa instituudi loomiseks vajalike bürokraatlike keerdkäikude läbimisel Moskvas.

Kesksel kohal Küberneetika Instituudi asutaja ja esimene direktor Nikolai Alumäe, temast vasakul Endel Lippmaa ja paremal Boris Tamm. Edasi järgnevad Eugen Künnap (automaatika ja telemehaanika sektori juhataja), Arnold Reitsakas (arvutuskeskuse juhataja), Uno Nigul (mehaanika sektor), Kalju Leppik (operatsioonanalüüsi sektori juhataja), Ivar Petersen (matemaatiliste meetodite sektori juhataja) ja Juhan Pruuden (algoritmiliste keelte sektor).

 4 

Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Nikolai Alumäe annab instituudi direktorile Boris Tammele üle mingit aukirja (tõenäoliselt instituudi 10. aastapäeva puhul). Fotol oleva daami nime ei ole õnnestunud tuvastada.

 5 

Instituudi juhtpuldis

Instituudi direktor Boris Tamm oma töölaua taga

 6 

Nii näeb välja kollektiivne juhtimine

Instituudi direktor Boris Tamm koos asedirektorite Hillar Abeni ja Ivar Peterseniga

 7 

"Tsennõje ukazanija" Paalilt lähevad teele

Haldusdirektor aastatel 1960 – 1981 Aksel Paal

 8   9 

Veigel asetab
panuseid

Instituudi teadussekretär aastatel 1960 – 1975
Illa Veigel oma "andmebaasi" ees

 10 

Direktsiooni väljundseade - M. Mülbach

Instituudi sekretär Maimu Mülbach

 11 

Summa
klapib!

Raamatupidajad Vilma Kilgas ja Õie Kilgas (Toom)

 12 

Instituudile esimese vabariigi preemia
toonud mehed ja masin

Boris Tamm ja Juhan Pruuden pälvisid Nõukogude Eesti preemia aastal 1965 numbrilise programmjuhtimisega freespinkide informatsiooni ettevalmistamise programmeerimis-süsteemi loomise ja juurutamise eest

 13 

Teise vabariigi preemia laureaadid ilma
masinata

Ülo Jaaksoo ja Raul Tavast pälvisid aastal 1967 sama preemia formaldehüüdi tootmise optimaalse juhtimise meetodi ja vajalike algoritmide kompleksse väljatöötamise ja rakendamise eest

 14 

Mehaanika "vaalad" "kilude" keskel

1970. aastal elastsetes koorikutes levivate mittestatsionaarsete lainete uurimise eest koos Nikolai Alumäega Nõukogude Eesti preemia pälvinud Leo Ainola (vasakult esimene) ja Uno Nigul (paremalt esimene) koos nooremate kolleegide Jüri Engelbrechti, Mati Kutseri ja Jaan Metsaveeruga.

 15 

Kolmanda põlvkonna teadlased teise põlv-
konna masina kallal

Tagaplaanil Arnold Reitsakas, esiplaanil Heiki Sumre, Viive Sumre (Nurk)

 16 

Kolmeaadressiline velgoli töörühm

Vasakult Enn Sarv, Vello Kuusik, Leo Heinla

 17 

Küll on hea paber!

Juhan Pruuden, Reet Pukk, Henn Salum

 18 

Lippmaa ning tema mõtted paberil ja rauas

 19 

Automaatika "aaaa" ja "oooo"

Mart Rohtla, Eugen Künnap

 20 

Sinisoo raudukse taga rauast ja vasest
arvelaua juures

 21 

"-------"

Kalju Leppik

 22 

See nupp keerab kergelt

Peeter Luiga käe all

 23 

P(x) = 0 ?

Matemaatikud Valdur Poll, Ernst Raik, Sulev Ulm, Otu Vaarmann

 24 

Grupp füüsikuid

Tiit Saluvere, Madis Alla, Jüri Puskar, Mart Vinnal

 25 

Maret Tamm ja tema õpilased

Maret Tamm, Mae Reigo, Imbi Leppik (Kask), Koidu Marge

 26   27 

Küberneetikud
ja nende maja

↓ Juhan Pruuden, Illa Veigel, Peeter Luiga, Endel Lippmaa, Helle Lippmaa

 28   29 

Tõsised ja lõbusad

Nxxx, Ille Adamson, Nxxx →

 30   31 

Valatud õnne kuulutamine
rahvale

Direktor Boris Tamm interpreteerib õnnevalu uusaastapeol (1970?) →

 32   33 

Saavutused märgitakse ära

Saavutusi märgib Hillar Aben →

 34   35 

← Merike Virkus, Mart Männil, Rein Mihkelson, Toomas Saaremäel, Ilona Prooses, Nxxx

Matemaatika töös
ja puhkuses

Ivar Petersen selgitab →

 36   37 

Arnold Reitsakas, ja Mark Sinisoo →

Tordid ja

veinide paremad sordid

← Boris Tamm ja Endel Lippmaa

 38   39 

← Nikolai Alumäe, Gustav Naan, Nxxx

Teadlased Teadlaste
Majas