Pakutavad teemad

Modelleerimise ja simulatsiooni töögrupi pakutavate teemade ülevaade.

Teemad foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumis.

Lainetuse dünaamika labori pakutavad teemad.