Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:strukt:start [2014/03/18 15:17]
Monika Perkmann
et:strukt:start [2014/06/03 16:36] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann [Laboratooriumid]
Rida 14: Rida 14:
   * [[et:strukt:phon|Foneetika ja kõnetehnoloogia laboratoorium]]   * [[et:strukt:phon|Foneetika ja kõnetehnoloogia laboratoorium]]
   * [[et:strukt:plab|Fotoelastsuse laboratoorium]]   * [[et:strukt:plab|Fotoelastsuse laboratoorium]]
-  * [[et:strukt:cc|Juhtimissüsteemide laboratoorium]] (endine //Juhtimissüsteemide osakond//)+  * [[et:strukt:cc|Juhtimissüsteemide laboratoorium]] 
   * [[et:strukt:wavelab|Lainetuse dünaamika laboratoorium]]   * [[et:strukt:wavelab|Lainetuse dünaamika laboratoorium]]
-  * [[et:strukt:mech|Mittelineaarse dünaamika laboratoorium]] (endine //Mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond//)+  * [[et:strukt:mech|Mittelineaarse dünaamika laboratoorium]] 
   * [[et:strukt:sysbio|Süsteemibioloogia laboratoorium]]   * [[et:strukt:sysbio|Süsteemibioloogia laboratoorium]]
-  * [[et:strukt:cs|Tarkvarateaduse laboratoorium]] (endine //Tarkvara osakond//) +  * [[et:strukt:cs|Tarkvarateaduse laboratoorium]] 
-\\ +
   * [[et:strukt:admin|Administratsioon ja haldus]]   * [[et:strukt:admin|Administratsioon ja haldus]]
   * [[et:strukt:rmtk|Raamatukogu]]   * [[et:strukt:rmtk|Raamatukogu]]