See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] 2009 [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • ÕNNITLEME! Mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna insener Lauri Ilison saavutas tööga "Solitonid ja üksiklained Korteweg’i –de Vriesi tüüpi süsteemides" Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoriõppe astmes loodusteaduste ja tehnika valdkonnas III koha (vt. parimad üliõpilaste teadustööd).
 • ÕNNITLEME! Mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna tehnik Mihkel Kree saavutas tööga "Vedela joone fraktaalsed omadused ja punktallika segunemine turbulentses väljas" Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil magistriõppe astmes loodusteaduste ja tehnika valdkonnas III koha (vt. parimad üliõpilaste teadustööd).
 • 22.12.2009, 13:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andri Saar (KübI) räägib Owicki-Griesi loogika Stirlingi variandist (vaata algallikat).
 • 16.12.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Margus Veanes (Microsoft Research Redmondis) räägib teemal Solving extended regular constraints symbolically (vaata abstrakti).
 • 14.12.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Heiko Herrmann (KübI) teemal Mesoscopic Continuum Physics: Overview, Recent Achievements and Open Questions.
 • ÕNNITLEME! Euroopa Geoteaduste Ühing otsustas anda Irina Didenkulovale 2010 aasta Pliniuse Medali.
 • 10.12.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: James Chapman (KübI) räägib teemal Monads and adjunctions on categories and functors.
 • 9.12.2009, 16:00, KübI B 126. Neljas seminar-õppekursus sarjast "Algebraline automaatide teooria". Margarita Spitšakova räägib teemal Decomposition of Automata (ettekanne inglise keeles).
 • 8.12.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Grigory Fedyukovich (KübI) räägib teemal A Coq formalization of an analysis and optimization of While (vaata abstrakti).
 • 7.12.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Dmitri Kartofelev (KübI) teemal Analysis of Vibration Spectra of Piano String.
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia 25. novembri 2009 üldkogul anti kätte Akadeemia autasud: akadeemik Hillar Aben pälvis Nikolai Alumäe medali.
 • ÕNNITLEME Eesti Teaduste Akadeemia 25. novembri 2009 üldkogul valitud uue juhatuse "meie" liikmeid: asepresident Jüri Engelbrecht, informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja Tarmo Soomere ja vabaliige Enn Tõugu.
 • 3.12.2009, 15:00Küberneetika Maja suures saalis avalik mehaanika seminar. Kavas juubilarist akadeemiku Hillar Abeni ettekanne "Polariseeritud valgus mõõdab klaasi tugevust ehk miks klaas enam katki ei lähe?". Järgneb koosviibimine kohvikus.
 • 3.12.2009, 13:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Mohamed El-Zawawy (KübI) räägib teemal Type systems for pointer and live stack-heap analyses and program optimization and correction (vaata abstrakti).
 • 2.12.2009, 14:00, KübI B 101. Juhtimissüsteemide seminar - esineb Elena Troubitsyna (Abo Akademi, Soome) teemal "Refinement of Fault Tolerant Control Systems in the B Method" (vaata abstrakti).
 • 30.11.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Robert Kitt (KübI) teemal An update to the Econophysics research in CENS.
 • 26.11.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andri Saar (KübI) räägib teemal Owicki-Griesi paralleelprogrammide loogikast.
 • 25.11.2009, 16:00, KübI B 126. Kolmas seminar-õppekursus sarjast "Algebraline automaatide teooria". Margarita Spitšakova räägib teemal Olekumasinate korrutised (ettekanne inglise keeles).
 • 25.11.2009, 16:00, KübI B 101. Matemaatika seminar - esineb Tiit Riismaa (KübI) "Tinglikult kumerad funktsioonid ja mõned nende rakendused matemaatilises programmeerimises".
 • 23.11.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Nicole Delpeche (KübI) teemal Utilization of a Trajectory Model to Determine areas of Reduced Risk of pollution in the Gulf of Finland.
 • 19.11.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: James Chapman (KübI) räägib teemal Type theory should eat category theory for lunch and have monads for breakfast (vaata abstrakti).
 • 18.11.2009, 16:00Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) akadeemik Hillar Abeni avalik loeng "Polariseeritud valgus mõõdab klaasi tugevust - miks klaas enam katki ei lähe".
 • 16.11.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Tanel Peets (KübI) teemal Dispersion of waves in microstructured materials : optical branches and internal degrees of freedom.
 • 12.11.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Tarmo Uustalu (KübI) räägib teemal Program repair as sound optimization of broken programs (vaata abstrakti).
 • 11.11.2009, 16:00, KübI B 126. Teine seminar-õppekursus sarjast "Algebraline automaatide teooria". Margarita Spitšakova (ettekanne inglise keeles).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonnakogu valis 26. oktoobril osakonna juhatajaks akadeemik Tarmo Soomere.
 • 5.11.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andrei Breslav (Tartu Ülikool ja Peterburi Riiklik Ülikooli ) räägib teemal Using grammatical aspects in language engineering (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia 2009.a. üliõpilastööde konkursil tunnistati II preemia vääriliseks KübI lainetuse dünaamika labori inseneri Inga Zaitseva-Pärnaste magistritöö "Lainetuse pikaajaline muutlikkus Eesti rannavetes" (juhendaja akad Tarmo Soomere, vt. võitjad 2009).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia 2009.a. üliõpilastööde konkursil tunnistati II preemia vääriliseks Andri Saare magistritöö "Mitteblokeeruv võrgusuhtluse raamistik Scala jaoks" (juhendaja prof Tarmo Uustalu, vt. võitjad 2009).
 • 4.11.2009, 16:00, KübI B 101. Jüri Lippus (KübI) teeb seminarettekande teemal "Mõnedest kaartide ja kaardistamisega seotud ülesannetest" (45 min).
 • 2.11.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Kert Tamm (KübI) teemal Solitary Waves in Mindlin-type Microstructured Solids.
 • 29.10.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andri Saar räägib Eraldamisloogikast (peamiselt J C Reynolds'i LICS 2002 artikli põhjal).
 • 27.10.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Peter Morris (Nottinghami Ülikool, UK) räägib teemal Universes of Data (vaata abstrakti).
 • 26.10.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Loreta Kelpšaitė (KübI) teemal Changing properties of wind waves and vessel wakes on the eastern coast of the Baltic Sea.
 • 21.10.2009, 16:00, KübI B 126. Esimene seminar-õppekursus sarjast "Algebraline automaatide teooria". Peaesineja Margarita Spitšakova (ettekanne inglise keeles).
 • 17.-18. oktoobrini 2009 toimub Viinistul iga-aastane KübI sügisseminar (vaata ajakava).
 • 14.10.2009, 16:00, KübI B 101. Otu Vaarmann teeb seminarettekande teemal "Mõnedest dekompositsiooni-koordinatsiooni meetoditest multikriteriaalses optimeerimises" (45 min).
 • 12.10.2009, 17:00, KübI B 101. Mehaanikaseminar - esineb Dr Boris V. Chubarenko (P.P. Shirshovi Okeanoloogiainstituudi Atlandi haru rannikusüsteemide uurimislaborist Kaliningradis) teemal "Resuspension in shallow lagoons and its long-term influence".
 • 9.10.200913:00-16:00, Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) seminar sarjast "Teaduse uued suunad" teemal "Complex Systems: growth and emergent behaviour". Esinevad Jüri Engelbrecht, Susan Stepney, Paul Valckenaers, Farhad Arbab, Julian Miller, Leo Motus (vaata täpsemalt).
 • 8.10.2009, 14:00, KübI B 101. KübI doktorant Dmitry Kurennoy kaitseb oma doktoritööd "Kiirlaevalainete omaduste analüüs rannikualade haldamise kontekstis." Juhendajad prof. Tarmo Soomere ja dr. Ira Didenkulova. Oponendid dr. Boriss Tšubarenko, Kaliningrad, Okeanoloogia Instituut ja dr. Robert Aps, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (vaata doktoritööd).
 • CENS korraldab 5.-7. oktoobril 2009 rahvusvahelise konverentsi "Complexity of Nonlinear Waves" (http://www.ioc.ee/cnw09/, loe lisaks).
 • 2.-4. oktoobrini 2009 korraldab KübI Mäetagusel 15. Eesti arvutiteaduse teooriapäevad, (vaata http://cs.ioc.ee/~tarmo/tday-meintack/).
 • 2.10.2009, 14:00, KübI B 101. KübI doktorant Loreta Kelpšaite kaitseb oma doktoritööd "Tuulelainete režiimi ja laevalainete omaduste muutused Läänemere idarannikul." Juhendajad prof. Tarmo Soomere ja prof. Irene Lill. Oponendid dr. Sergei Badulin, Moskva, Okeanoloogia Instituut ja dr. Are Kont, Ökoloogia Instituut (vaata doktoritööd).
 • 28.9.2009, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Marco Patriarca (KBFI) teemal "Influence of geography on language competition" (vaata abstrakti).
 • 3.9.2009, 14:30Küberneetika Maja suures saalis Küberneetika Instituudi 49. aastapäeva aktus. Teadusettekanne "Vee kaugseire globaal- ja regionaaluuringuis" TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadurilt Tiit Kutserilt.
 • 23.-27. augustini 2009 toimub Jänedal 8. Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse Suvekool ESSCaSS 2009 (vaata http://courses.cs.ut.ee/schools/esscass2009/).
 • 17.-21. augustini 2009 toimub Tallinna Tehnikaülikooli ruumides 7. Läänemere mereteaduse kongress (vaata http://www.bssc2009.org/).
 • 21.8.2009, 11:00KübI B 101, TTÜ doktorant Andres Kask kaitseb oma doktoritööd "Litohüdrodünaamilised protsessid Tallinna lahe piirkonnas." Juhendaja prof. Tarmo Soomere. Oponendid prof. Jan Harff, Szczecini ülikool ja akad. Anto Raukas, Geoloogia Instituut (vaata doktoritööd).
 • 18.8.2009Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) seminar "Globaalsete süsteemide dünaamika perspektiivid" (vaata http://wavelab.ioc.ee/gsd-workshop).
 • 23.7.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Eric Badouel (INRIA Rennes - Bretagne Atlantique) teemal "Why are modalities good for interface theory?" (vaata abstrakti).
 • In memoriam ARVO EEK 13.10.1937 – 9.07.2009

 • 15.6.2009, 11:00, KübI B 101. TTÜ doktorant Lauri Ilison kaitseb oma doktoritööd "Solitons and solitary waves in hierarchical Korteweg-de Vries type systems". Juhendaja prof. Andrus Salupere. Oponendid prof. Henrik Kalisch, Bergeni Ülikool ja prof. Alexey V.Porubov, Vene Teaduste Akadeemia A.F.Ioffe-nimeline Füüsika Tehnika Instituut (vaata doktoritööd).
 • 15.6.2009, 10:00, TTÜ II-102. TTÜ magistrant Martin Laasmaa kaitseb teiste hulgas oma magistritööd "Richardson-Lucy dekonvolutsiooni algoritmi analüüs ja rakendus mikroskoopias".
 • 15.6.2009, 10:00, TTÜ II-102. TTÜ magistrant Dmitri Kartofelev kaitseb teiste hulgas oma magistritööd "Mittelineaarse kontakttoega keele vibratsiooni spekter". Juhendaja Anatoli Stulov.
 • 11.6.2009, 15:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Pavel Grigorenko (KübI) teemal "Symbolic query exploration" (vaata abstrakti).
 • Lähtudes meie valimiskogu otsusest kinnitas TTÜ rektor oma käskkirjaga Andrus SALUPERE (CV) Küberneetika Instituudi direktoriks alates 1. juunist 2009.
 • 9.6.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Olha Shkaravska (Radboudi Ülikool Nijmegen, NL) teemal "Polynomial solutions of non-linear recurrence relations" (vaata abstrakti).
 • 8.6.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Thorsten Altenkirch (Nottinghami Ülikool, UK) teemal "From High School Algebra to University Algebra" (vaata abstrakti).
 • 5.6.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Silvio Capobianco (KübI) teemal "Computers without batteries? Rewriting cellular automata into block automata" (vaata abstrakti).
 • 19.5.2009ÕNNITLEME! TTÜ Nõukogu valis Tarmo Uustalu tagasi programmeerimiskeelte semantika professori kohale.
 • 21.5.2009, 14:30, KübI B 101. Seminar teemal "Situation Management and Cyber Security". Sissejuhatav ettekanne TTÜ audoktorilt Prof. Gabriel Jakobsonilt, (vaata lähemalt).
 • 29.4.2009, 16:00, KübI B 126. Michael R. Hansen Taani Tehnikaülikoolist Lyngbys räägib teemal "Efficient model checking for duration calculus based on branching-time approximations".
 • 28.4.2009, 11:00Kohtumine direktorikandidaat Andrus Saluperega KübI suures saalis. Oodatud aktiivne osavõtt ja hulgaliselt küsimusi!
 • ÕNNITLEME! Jüri Engelbrecht valiti tagasi järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks Euroopa Teaduste Akadeemiate Liidu - ALLEA presidendiks.
 • 23.4.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Keiko Nakata (KübI) teemal "Trace-based coinductive operational semantics for While: big-step and small-step styles" (vaata abstrakti).
 • KONKURSITEADE akadeemilised ametikohad TTÜ Küberneetika Instituudis perioodideks alates 01.06.2009 tähtaeg 15. aprill 2009 (vt. kuulutus, TTÜ tööpakkumised)
 • 13.4.2009, 16:00, KübI B 101. Mehaanikaseminar - esineb Andreas Fischer teemal "State space dynamics in complex systems".
 • : KONKURSITEADE TTÜ Küberneetika Instituudi direktori ametikoha täitmiseks 01.06.2009 - 31.05.2014. Tähtaeg 8. aprill 2009 (vt. kuulutus, TTÜ tööpakkumised)
 • 8.4.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Silvio Capobianco (KübI) teemal "Ernst and the King: myths and facts about chess and game theory" (vaata abstrakti).
 • 7.4.2009, 16:00, KübI B 101. ülelinnaline seminar: Prof. Terry Healy (Waikato Ülikoolist Uus-Meremaalt) esineb ettekandega "Identifying sediment transport pathways in the coastal realm".
 • 6.4.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Andreas Abel Münchenist teemal "Normalization by Evaluation" (vaata abstrakti).
 • 2.4.2009, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Tarmo Uustalu (KübI) teemal "Mealy and Elgot machines: taking feedback seriously".
 • ÕNNITLEME! Juhtimissüsteemide osakonna insener Juri Belikov saavutas tööga "Mittelineaarsete diskreetaja mudelite identifitseerimine ja süntees mudelil põhineva juhtimise jaoks" TTÜ tudengite teadustööde konkursil magistriõppe kategoorias tehnikateaduste valdkonnas I koha (vt. võitjad 2008).
 • 24.3.2009, 11:00, KübI B 126. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Alberto Pardo Montevideost teemal "An extended form of shortcut fusion with multiple applications" (vaata abstrakti).
 • 9.3.2009, 16:00, KübI B 101. Mehhaanikaseminar - esineb Anatoli Stulov teemal "Magneto-optical tomography of Cosserat flows" (vaata abstrakti).
 • 1.-6. märtsini 2009 korraldab KübI Palmses XIV Eesti Arvutiteaduse Talvekooli, EWSCS 2009 (vaata http://cs.ioc.ee/ewscs/2009/).
 • ÕNNITLEME! Innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest said 2009.a EESTI RIIGI TEADUSPREEMIA laureaaditiitli Hillar Aben (kollektiivi juht), Leo Ainola, Johan Anton ja Andrei Errapart töö "Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses" eest. (vaata valitsuse korraldust).
 • ÕNNITLEME! TTÜ aasta teadusartikli konkursil tunnistati üheks parimaks tehnika ja tehnoloogia valdkonnas artikkel Ravasoo, A. (2007). Non-linear interaction of waves in prestressed material. International Journal of Non-Linear Mechanics, 42(10), 1162 – 1169 ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas Kalda, J. (2007). Sticky particles in compressible flows: aggregation and Richardson's law. Physical Review Letters, 98(6), 064501-1 – 4 (vaata käskkirja).
 • 30. jaanuarist 1. veebruarini 2009 toimuvad Käärikul 14. Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata http://www.cs.ut.ee/~varmo/tday-kaariku/ ).
 • 25.-29. jaanuarini 2009 korraldab KübI Viinistul COST-aktsiooni IC0701 talvekooli objektorienteeritud programmide verifitseerimisest. (vaata http://viinistu.cost-ic0701.org/).

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15