Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:teated:2011:mitreview [2011/04/01 10:58] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +Pressiteade, TTÜ KübI, 30.3.2011
 +----
  
 +===== TTÜ Küberneetika Instituudi teadlase töö MIT Technology Review's =====
 +
 +Vaid viis päeva pärast avaldamist vaba ligipääsuga teadusartiklite repositooriumis arXiv teenis TTÜ Küberneetika Instituudi teadlase Silvio Capobianco ning tema Bostoni Ülikooli kolleegi Tommaso Toffoli artikkel täispika retsensiooni Massachusettsi Tehnoloogiaülikooli mõjukas tehnoloogiaportaalis MIT Technology Review.
 +
 +Capobianco ja Toffoli artikkel käsitleb Noetheri teoreemi analoogide võimalikkust diskreetsetes süsteemides. Lihtsalt seletatuna ütleb Noetheri teoreem, et füüsika fundamentaalsed seadused - jäävusseadused - kehtivad tänu sümmeetriatele. Diskreetse süsteemi näitena vaatlesid Capobianco ja Toffoli Isingi mudelit, mis on ferromagnetismi mudel statistilises mehaanikas.
 +
 +Retsensioonist: "Toffoli ja Capobianco artikli kulminatsiooniks on tõestus tähelepanekule, et energia [Isingi mudeli jaoks adekvaatses mõistes] saab [selles mudelis] jääv olla ainult siis, kui tema dünaamika on aeg-invariantne, st kui Isingi universumis on kõik suunad ja ajad sisuliselt ekvivalentsed. Sel moel näitavad autorid, kuidas Noetheri-laadne teoreem saab kehtida ka diskreetses universumis.
 +
 +Sel on hiiglaslik tähtsus. See tähendab, et samad sümmeetriate tagajärjed, mida võimsalt on rakendatud kaasaegses füüsikas, võivad rakenduda ka paljudes uutes distsipliinides, mis on hakanud kasutama diskreetseid mudeleid. Nende hulgas on mitmed sotsiaalteadused, keerukuse teadus, majandusteadus, veebiteadus ning loomulikult ka gigant - arvutiteadus.
 +
 +Sisuliselt on need mehed esimesed, kes on kasutanud sümmeetriat jäävusseaduste tuletamiseks virtuaalse maailma jaoks.
 +
 +Kuid asja tähtsus läheb sügavamale. Kõiki nimetatud distsipliine seob informatsioon. Kõik nad on osa uuest rõhuasetusest kaasaegses teaduses, mis eirab füüsikalise reaalsuse pinnapealsemaid omadusi ning keskendub sügavamale aluspõhjale - informatsioonile, mille peale universum on ehitatud."
 +
 +Capobianco ja Toffoli artikkel on hetkel avaldatud vaid elektroonilises dokumendihoidlas arXiv, kuid juunikuuks ilmub see Springeri kirjastamisel konverentsi Unconventional Computing 2011 toimetistes raamatusarjas Lecture Notes in Computer Science.
 +
 +Asjaolu, et artikkel pälvis erialateadlaste ning olulise tehnoloogiaseire portaali tähelepanu enne selle avaldamist nomenklatuurses ajakirjas ning kõigest mõned päevad pärast deponeerimist open-access dokumendihoidlasse, näitab, et teaduskorraldajad ja teadlased ei saa teadusetegemisest, selle eesmärgist ja toimimisest ilmtingimata ühtmoodi aru.
 +
 +Silvio Capobianco töötab TTÜ Küberneetika Instituudis 2009. aastast Eesti arvutiteaduse tippkeskuse EXCS järeldoktorandina.
 +
 +
 +Artikkel: [[http://arxiv.org/abs/1103.4785]]
 +
 +MIT Technology Review' retsensioon: [[http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26580/]]
 +
 +--- //[[tarmo@cs.ioc.ee|Tarmo Uustalu]] 2011/03/30//
 + 
 +
 +Vahetu info artikli kohta: [[silvio@cs.ioc.ee|Silvio Capobianco]]