TA OK rogain logo

TA OK rogain
7. oktoober 2000

Rogaining on orienteerumismatkamine kestusega 6…24 tundi. Harrastatakse seda põhiliselt Austraalias (rahvusvahelise reeglistiku sünnikoht), Uus-Meremaal ja Põhja-Ameerikas. Euroopas on sellisel kujul ja nime all (sõnaraamatust ei ole mõtet otsida, see on lühend "leiutajate" nimedest) pikamaaorienteerumise võistlusi korraldatud kindlasti Rootsis ja Tšehhis. On olemas ala rahvusvaheline föderatsioon, kes korraldab üle aasta MM võistlusi 24 tunnise kontrollajaga. Neid on seni peetud 4 korda, viimati käesoleva aasta jaanuaris Uus-Meremaal, vahetult WMOC-i järel. Järgmine tuleb 2002.a. juulis Tshehhis. Rahvuslikke spetsiaalsed rogainingu liidud on ainult Austraalias ja Tšehhis (Rogainingu ja Mägiorienteerumise Liit) ja Kanadas. Austraallaste katse eraldada rogaine muust orienteerumisest ei ole vilja kandnud. Nii Ameerika Ühendriikides kui Uus- Meremaal vaadatakse rogainingut kui üht orienteerumisala ja harrastatakse orienteerumisklubides.

"Kergejõustiklased jooksevad 100m 42 km-ni, orienteerumisalade diapasoon võiks olla sama lai". "Orienteeruda saan igal nädalavahetusel, rogainida vaid paar korda aastas"

IOF arvestab sel aastal toimunud rogaini MM võistlust ühe oma poolt korraldatava Maratonorienteerumiskarikasarja osavõistlusena.

Kaart on mõõtkavas 1:20 000…1:63 360 (toll-miil). Kasutatakse tsiviil- või sõjatopograafilisi kaarte, nii ostetuna kui ürituseks kohandatult uuesti trükituna. Üha rohkem valmistatakse aga spetsiaalseid rogainingu kaarte, isegi kuni kogu kaardipinnal välitöö tegemiseni tiitlivõistluste jaoks. Lühema kontrollaja puhul kasutatakse ka suuremapinnalisi orienteerumiskaarte. Olemus on sarnane meil tuntud kontrollajaga valikorienteerumisele. Kontrollaja sees tuleb isevalitavas järjekorras läbida võimalikult suur arv kontrollpunkte, mille eest saadud punktid summeeritakse. Nagu kunagi ka meil, on KP-de väärtus keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev. Hilinenud tagasijõudmist trahvitakse punktide mahaarvamisega.

Ala ei ole individuaalne, vaid 2…5 liikmelistele võistkondadele. Klassid on vanuse, soo ja liikmete arvu järgi. Võistkond peab liikuma koos, on üks kontrollkaart kompostrijälgede korjamiseks, võistluskaardi eksemplar igaühel. Tähis ja komposter on samasugune kui tavalises orienteerumises, küll aga tuleb KP külastus täiendavalt registreerida, kirjutades kompostri küljes rippuvasse tabelisse võistkonna number, läbimise aeg ja KP-nr kuhu kavatsetakse järgmiseks minna. See on vajalik kõnnumaal kadumajäänud rogainijate otsimiseks. Samal põhjusel võivad korraldajad nõuda ka vilede kaasaskandmist.

24 tunni üritusel antakse võistluskaardid ja KP-de legendid kätte 2…3 tundi enne starti. Kui kasutatakse ristkoordinaatvõrguga ostetud kaarte, võib pidekaartide kokkuhoiu mõttes KP-de asukohad esitada ka xy koordinaatidena võistlejatele ise kaardile kandmiseks.

Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti, (nii oli veel 60-tel aastatel õiges orienteerumiseski) ilmselt sama ala kujutavate orienteerumiskaartide kasutajate eeliste kärpimiseks.

Näib, et rogaining on säilitanud mõndagi orienteerumise algaegadest pärit seikluslikkusest ja mängulisusest, jättes tulemusspordina aga palju juhuse hooleks.

Uus aeg tungib sisse aga küll Sport-identi ja Emiti elektroonse registreerimise kasutamisega, kui mõnel Ameerika võistlusel eraldi arvestatava GPS klassiga. Selles osalejaile antakse tiheda geograafilise koordinaatvõrguga kaart, millel võib oma asukohta määrata kaasaskantava satelliitnavigatsiooniseadme abil.

Võistluskeskus on kasutatava maastiku keskel. Osalejad võivad seal laagerdada, süüa-magada… Selles suhtes on maailma eri otsades erinevad tavad: Okeaanias toidavad osalejaid korraldajad, Ameerikas keedavad-küpsetavad osalejad ise. Austraallaste korraldusõpetuses on toodud detailsed menüüd 400-le rogainijale, omnivooridele kui vegetaaridele 12 ja 24 tunnise ürituse jaoks.

"Rogaine on ilus maastik, hea seltskond, suurepärane toit".

Tipptegijatele (siiski vähestele) on see ekstreemsport. Kogu kontrollaja jooksul liigutakse, jättes pimeda aja jaoks lihtsamad maastikuosad. Rootsis, 6 tunni kontrollaja puhul, on võitjateks olnud tipporienteerujad, kes kogu raja läbisid joostes.

Emotsioonijad võtavad vahepeal aja tõsiselt maha (isiklikult, võistluskell tiksub kogu aja) ja söövad-magavad võistluskeskuses, oma telgis või korraldaja poolt reserveeritud siseruumides.

Austraallastel on välja antud meistrivõistluste korraldamise standard, kuid võistlusreeglid ei ole nii üks-üheselt fikseeritud kui orienteerumises, konkreetses võistlusjuhendis tuuakse just sel võistlusel kehtivad reeglid.

Rogaini populariseerijad rõhutavad just ala sotsiaalsust ja igaühelsobivust. Kahtlemata võimaldab selline valikorienteerumise vorm tervet päeva täis orienteeumis- ja loodusesliikumise rõõmu, muutumata vaid vähestele sobivaks ekstreemspordiks.

Lisainformatsiooni saab Internetist: http://rogaine.asn.au/ara/index.html

Võistluskeskus: Järvamaa, Mägede küla, Tõrvaaugu

Võistlusreeglid:

 • Kontrollaeg: 8 tundi 10.00…18.00.
 • Võistluskaarte (igale võistkonna liikmele) saab alates 9.30-st. Kontrollkaardi (ühe võistkonnale) saab startides alates 10.00-st.
 • Kontrollaja sees tuleb isevalitavas järjekorras, jalgsi liikudes, läbida võimalikult suur arv kontrollpunkte (KP), mille eest saadud punktid summeeritakse. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2…5 ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
 • KP-s tehakse kompostriga märge kontrollkaardil vastava tunnusnumbriga lahtrisse. KP koht on täiendavalt tähistatud paberitükikestega, et tähise ja kompostri kadumise puhul rogainija saaks veenduda, et punkt oli siin. Sellise punkti külastust saab tõestada, võttes kaasa ühe paberitükikese.
 • Hilinenud tagasijõudmist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist - 1 punkt, iga järgneva täisminuti ületamisest 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkond peab startima, liikuma, külastama võistluskeskust ja finišeerima koos.Võistluskeskusesse jõudes tuleb kontrollkaart seal viibimise ajaks anda korraldajatele.
 • Rajal olles, st. võistluse ajal väljaspool võistluskeskust viibides, võib tarbida vaid võistluskeskusest kaasa võetud varustust ja sööki.
 • Peatuda rajal puhkamiseks, söömiseks ja muudeks toiminguteks ei tohi lähemal kui 100m KP-le.
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ja abivahendiks ainult magnetkompassi ja kella.

  Kaart: "Eesti Kaart 1:50 000" ja orienteerumiskaartide alusel koostatud kaart, orinteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses. Mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3.
  Rada: kontrollpunkte on 40. Kõigi KP-de külastamisest: 140 punkti.
  Kaardistaja-rajameister: Andres Käär

  Osavõtjad: 2…5 liikmelised võistkonnad: DD, HH, DH, DD18, HH18, DH18, DD40, HH40, DH40, perekond. Võistleja peab olema vähemalt 15 aastane; DD18, HH18, DH18 klassi võistkonna üks liige peab olema vähemalt 17 aastane. Perekonnaklassis ei ole vanusepiirangut, kui võistkonda kuulub vähemalt üks täiskasvanu.
  Stardimaks: Võistkonna stardimaks on võistlejate stardimaksude summa.
  Stardimaks võistleja kohta (sisaldab toitlustamist võistluskeskuses 12.00…19.00):
      soodustus** perekond (sõltumata võistlejate arvust)
  kuni 4.09.2000 80 EEK 60 EEK 140 EEK
  5.09 - 1.10.2000 100 EEK 80 EEK 160 EEK
  peale 1.10.2000* 130 EEK 90 EEK 220 EEK
  * ainult kokkuleppel korraldajatega
  ** noored (kuni 18) ja pensionärid

  Registreerimine: Ilmar Kirjanen, ilmar@ic.envir.ee või 10616 Tallinn, Mustamäe tee 33-401.
  Stardimaks kanda TA OK arvele 1120066509 Hansapangas.

  Autasustamine: Autasustatakse võitnud võistkondade liikmeid, ülejäänud auhinnad sõltuvad võistkondade arvust võistlusklassis.

  Lisainfo:
  Andres Käär, andresk@ekk.ee, tel (22) 529 513
  Peep Eomois, peep.eomois@hansa.ee, tel (2) 6131 213


  Harjumaa kaart

  Mägede küla kaart