TA OK rogain logo

II TA OK rogain
6. oktoober 2001

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine kestusega 6…24 tundi. Harrastatakse seda Austraalias (rahvusvahelise reeglistiku sünnikoht), Uus-Meremaal ja Põhja-Ameerikas. Euroopas on sellisel kujul ja niisuguse nime all pikamaaorienteerumise võistlusi korraldatud kindlasti Rootsis ja Tšehhis. On olemas ala rahvusvaheline föderatsioon, kes korraldab üle aasta MM võistlusi 24 tunnise kontrollajaga. Neid on seni peetud 4 korda, viimati eelmise aasta jaanuaris Uus-Meremaal, vahetult WMOC-i järel. Järgmine tuleb 2002.a juulis Tšehhis. Rahvuslikud rogaininguliidud on ainult Austraalias, Tšehhis (Rogainingu ja Mägiorienteerumise Liit) ja Kanadas, mujal tegelevad sellega orienteerumisklubid. Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon (IOF) loeb rogaini "mõnedes maades harrastatavaks orienteerumisalaks".

Võistlusreeglid:

 • Kontrollaeg: 8 tundi 9.30…17.30.
 • Võistluskaarte (igale võistkonna liikmele) saab alates 9.00-st. Kontrollkaardi (ühe võistkonnale) saab startides alates 9.30-st.
 • Võistluse eesmärk on kontrollaja jooksul saavutada võimalikult palju punkte maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2…5 ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de valik ja järjekord on isevalitav.
 • KP-s tehakse kompostriga märge kontrollkaardi vastava tunnusnumbriga lahtrisse. KP asukoht on täiendavalt tähistatud paberitükikestega, et tähise ja kompostri kadumise puhul saaks rogainija veenduda, et punkt oli siin. Sellise punkti külastust saab tõestada ühe paberitükikese kaasavõtmisega.
 • Hilinenud tagasijõudmist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist - 1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkond peab startima, liikuma, külastama võistluskeskust ja finišeerima koos, so omavahelises silmsides. Võistluskeskusse jõudes tuleb kontrollkaart seal viibimise ajaks anda korraldajatele.
 • Rajal olles, st võistluse ajal väljaspool võistluskeskust viibides, võib tarbida vaid võistluskeskusest kaasa võetud varustust ja sööki.
 • KP nähtavuspiirkonnas tohib peatuda vaid külastuse fikseerimise ajaks.
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ja abivahendina ainult magnetkompassi ja kella.
 • Kui võistleja soovib katkestada, peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerunuks. Järelejäänud liikmed võivad ümberregistreerumisel jätkata uue võistkonnana, kuid juba külastatud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

  Võistluskeskus: Harjumaa, Voose

  Kaart: mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses

  Rada: kontrollpunkte on 40. Kõigi KP-de külastamisest: 140 punkti.

  Kaardistaja-rajameister: Andres Käär

  Osavõtjad: 2…5 liikmelised võistkonnad

  Vanusepiirang: 15a (va perekonna- ja treeningrühmaklassis)
  Võistlusklass Tingimused
  DD
  HH
  DH
  naised
  mehed
  mehed ja naised
  DD18
  HH18
  DH18
  naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
  mehed, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
  mehed ja naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
  DD40
  HH40
  DH40
  naised, vanus vähemalt 40a
  mehed, vanus vähemalt 40a
  mehed ja naised, vanus vähemalt 40a
  Perekond vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta
  Treeningrühm täiskasvanud juhendaja(te)ga, vanusepiiranguta
  Jalgratast kasutades saab osaleda väljaspool arvestust.
  Tasu toitlustamise ja parkimise eest sisaldub osavõtumaksus.

  Osavõtumaks: Võistkonna osavõtumaks on võistlejate osavõtumaksude summa.

  Osavõtumaks võistleja kohta:
      noored (kuni18 aastased),
  pensionärid
  lapsed (kuni 14 aastased)
  kuni 3.09.2001 100 EEK 70 EEK 50 EEK
  4.09 - 21.09.2001 120 EEK 90 EEK 70 EEK
  peale 21.09.2001* 150 EEK 100 EEK 80 EEK
  * ainult kokkuleppel korraldajatega

  Registreerimine: Mari Roots, m.roots@tallinnlv.ee tel 051 62925 või 11611 Tallinn, Harku 15.
  Osavõtumaks kanda TA OK arvele 1120066509 Hansapangas.
  Registreeritakse kuni 300 võistlejat ajalises ülesandmise järjekorras.
  Kuni 9.00 võistluspäeval on võimalik nimeline ümberregistreerimine ja võistkondade koosseisude ümberkomplekteerimine, tasu 10 kr iga muudatuse kohta.

  Autasustamine: Autasustatakse absoluutselt kolme paremat võistkonda, kolme paremat HH, DD ja HD klassi võistkonda ja teiste võistlusklasside parimaid võistkondi sõltuvalt võistkondade arvust võistlusklassis. Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside konkurentsis, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.

  Lisainfo:
  Peakorraldaja: Sulev Kuiv, sulev@cs.ioc.ee, tel 6204218
  Peakohtunik: Peep Eomois, peep.eomois@hansa.ee, tel 6131 213
  Rajameister: Andres Käär, andresk@ekk.ee, tel 6529 513