TA OK rogain logo

III TA OK rogain
5. oktoober 2002

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine kestusega 6-24 tundi. Harrastatakse seda Austraalias (rahvusvahelise reeglistiku sünnikoht), Uus-Meremaal ja Põhja-Ameerikas. Euroopas on sellisel kujul ja niisuguse nime all pikamaaorienteerumise võistlusi korraldatud kindlasti Rootsis ja Tšehhis. On olemas ala rahvusvaheline föderatsioon, kes korraldab üle aasta MM võistlusi 24 tunnise kontrollajaga. Neid on seni peetud 4 korda, eelmine 2000. a. jaanuaris Uus-Meremaal, vahetult WMOC-i järel. Järgmine tuleb 2002.a juulis Tšehhis. Rahvuslikud rogaininguliidud on ainult Austraalias, Tšehhis (Rogainingu ja Mägiorienteerumise Liit) ja Kanadas, mujal tegelevad sellega orienteerumisklubid. Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon (IOF) loeb rogaini "mõnedes maades harrastatavaks orienteerumisalaks".

Võistlusreeglid:

·  Kontrollaeg: 8 tundi 9.30 - 17.30.

·  Võistluskaarte (igale võistkonna liikmele) saab alates 9.00-st. Kontrollkaardi (ühe võistkonnale) saab startides alates 9.30-st.

·  Võistluse eesmärk on kontrollaja jooksul saavutada võimalikult palju punkte maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-5 ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

·  KP-s tehakse kompostriga märge kontrollkaardi vastava tunnusnumbriga lahtrisse. KP asukoht on täiendavalt tähistatud paberitükikestega, et tähise ja kompostri kadumise puhul saaks rogainija veenduda, et punkt oli siin. Sellise punkti külastust saab tõestada ühe paberitükikese kaasavõtmisega.

·  Hilinenud tagasijõudmist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist - 1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.

·  Võistkond peab startima, liikuma, külastama võistluskeskust ja finišeerima koos, so omavahelises silmsides. Võistluskeskusse jõudes tuleb kontrollkaart seal viibimise ajaks anda korraldajatele.

·  Rajal olles, st võistluse ajal väljaspool võistluskeskust viibides, võib tarbida vaid võistluskeskusest kaasa võetud varustust ja sööki. Erandiks on korraldajate poolt pakutav joogivesi.

·  KP nähtavuspiirkonnas tohib peatuda vaid KP läbimise fikseerimise ajaks.

·  Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ja abivahendina ainult magnetkompassi ja kella.

·  Kui võistleja soovib katkestada, peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks. Järelejäänud liikmed võivad ümberregistreerumisel jätkata uue võistkonnana, kuid juba läbitud KP-de eest punkte teistkordselt ei arvestata.

Võistluskeskus: Paunküla

Kaart: mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses

Rada: Rajal on 40 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimisel saab võistkond 140 punkti.

Kaardistamine-rajameister: TA OK ühistöö Rein Kase juhtimisel.

Osavõtjad: 2-5 liikmelised võistkonnad

Vanusepiirang: 15a (va perekonna- ja treeningrühmaklassis)

Võistlusklass

Tingimused

DD
HH
DH

naised
mehed
mehed ja naised

DD18
HH18
DH18

naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
mehed, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
mehed ja naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a

DD40
HH40
DH40

naised, vanus vähemalt 40a
mehed, vanus vähemalt 40a
mehed ja naised, vanus vähemalt 40a

Perekond

vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta

Treeningrühm

täiskasvanud juhendaja(te)ga, vanusepiiranguta

Tasu toitlustamise ja parkimise eest sisaldub osavõtumaksus.

Osavõtumaks: Võistkonna osavõtumaks on võistlejate osavõtumaksude summa.

Osavõtumaks võistleja kohta :

 

 

noored (kuni18 aastased),
pensionärid

lapsed (kuni 14 aastased)

kuni 3.09.2002

110 kr.

80 kr.

50 kr.

4.09 - 25.09.2002

140 kr.

110 kr.

80 kr.

peale 25.09.2002*

300 kr.

200 kr.

150 kr.

* ainult kokkuleppel korraldajatega

Registreerimine: Mari Roots, mari.roots@tallinnlv.ee tel 051 62925 või 11611 Tallinn, Harku 15.
Osavõtumaks kanda TA OK arvele 1120066509 Hansapangas.
Võistkondade koosseisude ümberkomplekteerimine ja võistlejate nimeline ümberregistreerimine on kuni 3. okt. 17.00 tasuta, võistkondade arv ei tohi muutuda. Hiljem, kuni 9.00 võistluspäeval tuleb iga muudatuse eest tasuda 30 kr. ja täiendavalt 100 kr. kui soovitakse võistlusklassi muuta.

Autasustamine: Autasustatakse absoluutselt kolme paremat võistkonda ja võistlusklasside parimaid võistkondi sõltuvalt võistkondade arvust võistlusklassis. Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside konkurentsis, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.

Lisainfo:
Peakorraldaja: TAOK, Ilmar.Kirjanen@ic.envir.ee, tel. 6737572
Peakohtunik: Peep Eomois, peep.eomois@hansa.ee, tel 6131 213
Pearajameister: Rein Kask, Rein.Kask@ekk.ee, 6527673