Kontrollpunktide läbimise järjekord

Nr Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Summa
255 Tõnis Erm, Dag Ainsoo  PWC-TEAM 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58 36 45 24 23 34       128
254 Jaanus Reha, Margus Klementsov  KIVIRAIDUR 28 49 59 50 51 40 20 30 21 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 39 26 27           120
308 Jana Kink, Ilmar Kink, Lauri Lahtmäe  58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51 40 50 59 49 28                 117
245 Mati Preitof, Eduard Pukkonen  34 23 33 41 52 22 30 21 31 53 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 39 26 27 49 59 50 29             117
275 Mairolt Kakko, Rain Semper  BONA FIDE 58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 40 50 59 49 28                 116
284 Tõnu Pekk, Assar Jõepera  28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58 36 45                   115
268 Reigo Luurmees, Riho Roopõld  SK PTM 58 25 46 37 38 39 48 47 57 55 56 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 50 59 49 28                     114
261 Armo Hiie, Sven Liister  LENNUBAAS 28 49 59 29 50 40 51 20 30 52 22 21 31 53 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58 45             120
314 Mikus Zagata, Martins Purins, Gatis Caics   RIGAS PUIKAS 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 34 23 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 46 25 58                 113
315 Ansis Actins, Janis Actins, Aigars Actins  3A 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 48 39 26 46 25 58                   112
265 Aivars Mihailovs, Edgars Mitinieks   AUSEKLIS  28 49 59 50 40 51 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 46 25 58                         107
412 Heleri Kivil, Ivi Saaremets, Raino Liblik, Vallo Vaher  SKI FREAKS 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 21 22 30 20 40 51 29                   106
320 Allar Kivil, Paavo Kroon, Kristjan Külm  TARTU SUUSAKLUBI 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 22 53 31 21 30 20 40 51 29                   106
280 Martin Aunin, Indrek Saarepera  PENGSTONID 29 59 49 27 26 39 48 47 57 38 37 46 25 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 41 23 34                     105
324 Jürgen Einpaul, Peeter Pihl, Lauri Malsroos  KILOMEETRITEÕGIJAD 24 45 36 56 55 57 47 48 39 38 37 25 46 26 27 58 34 23 43 44 32 54 42 41 33 53 31 21 22 52                     105
326 Andris Strazdins, Alberts Lacis, Martin Lacis  PURVA BRIDEJS 29 28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 21 31 53 41 33 34 23 43 32 42 54 44 24 45 36 25 46 26 58                     103
271 Mart Jakobson, Rait Lille  HARJU KEK RSK I 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 21 22 30 20 51 29                     102
229 Andres Minn, Pilvi-Heli Vettik  PERAKÜLA KRUPP 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 56 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58                           101
267 Jaanus Viljamaa, Ülo Viru  28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                         99
230 Kaido Hallik, Kaire Ruul  MAGISTRID 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51                         99
512 Raivo Laanemets, Janek Halliväli, Albert Shank, Siim Toim, Andrei Gristsenko    PALJU MAKSAB 58 25 46 37 38 57 47 48 39 27 26 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 22 21 30 34 23                       98
260 Ove Uhtlik , Rene Maksimovski  34 23 33 41 52 30 21 22 53 31 42 54 32 43 44 35 56 55 57 48 47 38 37 46 26 25 58                           97
227 Tarmo Klaar, Meelike Pandis  TAK-SOFT 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                         96
318 Martti Ranne, Alar Vasemägi  PRAALI 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                         96
250 Tõnu Ilves, Priit Truusalu  58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 41 33 23 34                         96
276 Jaak Teppan, Vahur Teppan  T-1000 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 55 56 54 42 32 43 44 35 24 45 23 34 51 29 59 28                           95
274 Margus Marrandi, Tiit Tähnas  ESTO AMATÖÖRID 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 37 38 46 26 27 25 58                             94
263 Harles Paesüld, Roland Kalda  XRACERS 58 25 46 26 27 39 47 48 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 41 23 34                           94
262 Margus Kandelin, Taivo Daub  MATRIX 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 32 43 44 35 54 56 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58                           94
256 Jan Liister, Risto Randma  ÕTD 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 25 46 26 58                             94
330 Tarmo Kangur, Meelis Sarapuu, Leo Käige  KL TALLINNA MALEV 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 23 34                           94
249 Paul Aug, Tiit Olju  HAVI KÄSUL 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 58                               93
266 Priit Överus, Andres Talver  HH SK MERCURY 28 49 59 50 40 51 20 30 52 53 31 41 33 43 44 32 42 54 56 38 37 46 25 58                                 92
325 Mihkel Nummert, Kaarel Nummert, Jaagup Truusalu  KAPE JUUNIORID 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 57 48 47 39 26 46 25 58                             92
277 Agnis Graudulis, Andrejs Gaumigs  BEBRI 28 49 59 50 51 40 20 36 22 53 31 42 54 32 44 43 41 33 52 34 23 24 45 36 58                               91
403 Viivi-Anne Soots, Jaan Soots, Jaanus Soots, Evelin Soots  NAUTLEJAD 34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58                             91
206 Eha Tolm, Ene Sulg  28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 31 53 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 58                               91
316 Arto Palsio, Jyrki Pietilä  HUKKA SUUNTA 34 23 52 33 41 24 35 44 43 32 42 54 56 25 46 37 38 57 47 48 39 27 26 58 28 59                             91
246 Peeter Plakk, Arvo Soosalu  PINGINAABRID 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58 28                             91
272 Indrek Reismann, Kaido Ruul  SIGSAUER 45 36 58 25 46 37 38 39 48 47 57 55 56 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 23                                 91
264 Jaak Evert, Alar Viikmäe  SUVA 28 49 59 29 50 40 51 20 30 21 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58                               90
321 Lauri Olli, Ardo Pajur, Olev Sepp  LSF PRONOKING TEAM III 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 35 36 45 24 41 52 33 23 34                               89
232 Tarmo Tolm, Mariann Sulg  IGATAHES,METSA! 23 34 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 26 27 28                             88
307 Ants Kaasik, Helle Trossmann, Janno Mäeots  SOBIVALT SEGASED VOL1 28 49 59 50 40 51 20 30 21 53 31 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 58 25                                 88
244 Elo Saue, Eero Kivikas  PIKAD SAMMUD 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 23 34                               88
283 Kalvo Kriisk, Peter Linkus  VANAKOOLIMEHED 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 46 25 58                                 87
213 Liina Palu, Kadri Sepalaan  58 25 27 26 46 37 38 39 48 47 57 55 56 54 32 43 44 42 31 53 52 33 41                                   87
212 Mare Niitsoo, Triina-Britt Preden  TON 26 27 39 48 47 57 38 37 46 25 58 36 45 24 44 43 32 54 42 31 53 52 33 23 34                               87
270 Taavi Kainel, Rene Käsik  28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 32 43 44 35 56 38 37 46 26 25                                 87
211 Lilian Jõesaar, Rahel Hütt  FORTUUNA 58 25 46 39 48 47 38 37 35 54 32 44 43 41 53 31 22 52 51 50 59 49 28                                   87
248 Toomas Koppel, Jüri Kadaja  SOOKOLLI SÕBRAD 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 57 46 25 58                               86
233 Henn Ruukel, Kadi Taalberg  PUNASED POTIKUD 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 47 48 39 46 25 58 28                                 84
301 Eva Maria Ehala, Grete Gutmann, Johannes Ehala  34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 58 28 49 59 50 40 51                                     84
252 Raiko Kaasiku, Reimo Kaasiku  KAASIKU 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36 58                                     83
302 Kari Hovi, Ritva Mononen, Mia Hovi  HOVI 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 23 34                                   83
247 Heini Tammik, Kaljo Julge  34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 40 50 59 49 28                                   83
282 Siim Valgeväli, Urmo Keskel  LAPIKUD 28 49 59 50 40 51 20 30 21 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 46 25                                 83
323 Arvo Järvet, Jaak Jaagus, Raimo Pajula  TAMMEJÄRVE I 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 23 34                                   83
210 Ingrid Vehlmann, Monika Vehlmann  ÕED NOBEDAD 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 41 33 52 22 53 31 21 30 20 51 50 59 28                                   83
200 Meriliis Sulg, Kati Vendelin 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25 46 47 48 39 27 26                                   80
502 Teele Randman, Priit Randman, Kaia Randman, Anneli Metsmaa, Tiina Metsmaa  UKERDAJAD 34 23 33 41 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 46 26 25 58                                   80
402 Maria Pihlak, Nora Särak, Mihkel Aan  KUTI MUTI 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 41 33 52 43 32 54 44 24 45 23 34                                     79
312 Tiiu Mägi, Indrek Kaidme, Veikko Tamlak  SININE ÞETOON 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 41 33 52 43 32 54 44 24 45 23 34                                     79
202 Kersti Ehala, Juta Ainelo  28 49 59 50 51 40 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 23 34                                     79
239 Reino Bürkland, Eve Pruuli  58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 23 34                                   78
279 Risto Laanoja, Viljar Grauen  BLAAH 28 49 59 29 50 40 51 20 30 22 21 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36 45                                 86
304 Andrus Sipsaka, Koidu Laanemets, Inger Jalakas  KULGEJAD 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                   77
278 Priit Paenurm, Peeter Paenurm  MERCURY 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 45 41 33                                     76
410 Mait Vanem, Triin Vanem, Mait Tõnisson, Rita Iher  LSF PRONOKING TEAM I 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 23 34                                       77
413 Alvar Pihlapuu, Indrek Uik, Kati Pihlapuu, Pirkko Valge  TRUUP 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 46 25 58                                       74
224 Taavi Talver, Aari Talver  TALVER 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 26                                     74
407 Siim Kokk, Anneli Orav, Meelis Mesikäpp  SEENETREIALID 34 23 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 46 26 25 58                                       74
220 Mari Kõrvas, Avo Kõrvas  KÕRVASED 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 23                                         74
214 Anu Oras, Ülle Lobjakas  A & Ü 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 44 32 43 33 41 52                                           72
201 Liis Sipsaka, Marion Rennel  34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 38 57 48 47 46 26                                         72
273 Aldo Mett, Raul Mürk  JALALABAD 58 25 46 37 38 39 48 57 56 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                                           70
225 Reet Uusberg, Laur Uusberg  UUSBERG 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 26                                         70
309 Martti Kuldma, Piret Kannike, Marit Aas  NUUSTIK 29 28 49 59 50 40 51 20 30 21 22 52 33 41 42 54 32 43 23 34                                         69
401 Mari Soini, Jenni Kaipanen, Tiina Hovi  HEKO 34 23 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                         68
404 Kristjan-Martin Kirjanen, Rain Kirjanen, Kristi Kirjanen, Kaur Kirjanen  KIRJANEN 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 46 25 58                                           68
237 Ilse Geca, Almants Ronis  AMATA 28 49 59 29 50 40 51 20 30 22 53 31 52 33 41 43 44 24 45                                           68
500 Kersti Mardiste, Helge Valdek, Helve Luht, Juta Virkepuu, Liis Lille  VIIS VAPRAT 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 52 33 41 42 54 44 43 23                                             68
322 Erki Hallingu, Jaan Metsa, Risto Agu  JFF-2 23 34 30 21 22 53 31 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25                                         68
228 Malle Viilma, Andrus Kasekamp  SK HOOLER 28 59 50 51 52 33 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 23 34                                             67
408 Tauno Arpo, Martin Arpo, Liis Otstavel  KATKU 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 53 31 42 54 44 43 23 34                                             67
409 Eero Arpo, Peep Otstavel, Mihkel Mosel  RAUNA 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 53 31 42 54 44 43 23 34                                             67
269 Hillar Petersen, Jaak Simm  SOBIVALT SEGASED VOL3 34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 40 51 29                                           67
311 Indrek Jentson, Mare Jentson, Urmo Kaber  APROTE 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 21 34 23                                           66
511 Urmas Kivirüüt, Eneli Ivask, Liina Sadrak, Alari Aho, Alver Kivirüüt  ASJATULT EI LONGI 58 25 46 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 23 34                                           66
217 Ilse Uus, Feliks Kipper  FEIL 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                             65
411 Ainar Sepp, Kadri Teller, Kaido Zimmer, Tiina Viiderfeld  LSF PRONOKING TEAM II 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 32 43 33 23 34                                         65
504 Dmitri Shved, Andrei Jakovlev, Asja Veideman, Elena Glushonok, Dmitri Fedulin  HIRERIGHT 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 41 33 52 34 23 43 32 44                                           68
313 Lauri Õunmaa, Preet Russak, Laura Paide  VANAD KALAD 34 23 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51                                             64
305 Raimo Kleinert, Maarit Liiskmann, Urmet Itse 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 28 49 59 29                                             64
231 Janeli Sarv, Oleg Mürk  SOBIVALT SEGASED VOL2 34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51 29                                             63
242 Reigo Lehtla, Ehtel Taevere  ERDE FA 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 44 43 23 34                                               62
327 Margus Sakk, Taavi Tiisler, Elar Ploomipuu  CTRL+ALT+DEL 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 52 33 41 43 44 23                                               62
204 Evi Vahu, Eha Arb  VISAD VANURID 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                             61
219 Uve Nummert, Õnne Nummert  NUMMERT 34 23 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 21 22 30 52 33 41                                             61
310 Jekaterina Kotello, Raita Tirsa, Gatis Gurckis  BRASLA 28 49 59 29 51 20 30 22 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36                                           68
319 Asso Silm, Tarmo Kruusamägi, Andres Aavik  23 34 52 22 21 53 31 33 41 42 54 32 43 44 24 45 58                                               60
226 Alice Tärk, Ago Lauri  LAURI 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 24 45 58                                               60
216 Imbi Kaasik, Are Kaasik  KAASIK 28 49 59 50 40 51 20 30 52 53 31 41 33 43 44 23                                                 60
205 Rutt Kukk, Helje Reinholm  34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                               58
501 Mati Toom, Aili Lilleorg, Kristin Seier, Ants Laansoo, Endel Karp  TALLINNA MATKAKLUBI 28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 53 31 41 33 23 34                                                 57
240 Maris Willadsen, Kaj Willadsen  TON 2 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 23 34                                                 57
207 Virve Einpaul, Anneli Pak  SUUR JALUTUSKÄIK 34 23 24 45 36 35 44 43 32 54 42 41 33 53 31 21 22                                               56
101 Mati Tõnus, Kalju Tilk  34 23 33 41 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 58                                               61
329 Kert Kaevats, Anu Paidre, Tiit Kägu  KL PS II 26 27 39 48 47 57 38 37 46 25 58 28 49 59 50 29                                                 55
222 Ants Turban, Tiina Turban  TURBAN 34 23 24 45 36 35 44 43 32 54 42 41 33 52 58                                                   54
209 Ülle Rauk, Piret Berendsen                                                                                  54
106 Agu Lipping, Enno Lelumees  34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                                   54
103 Eimar Jõgisu, Mati Poom  34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36                                                   54
105 Viiu Rebane, Raimo Mäkelä  34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                   53
102 Jaan Orav, Virve Orav  52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 41 33 23                                                   53
251 Aleksander Pritsik, Marek Pritsik  PRITSIK 28 49 59 29 50 40 51 20 30 52 22 21 53 31 42 54 35 36 58 45 24 44 43                                   83
300 Agnes Vask, Triin Vask, Marit Jaaniste  SÜSI 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                     51
243 Lilian Lillemets, Erki Kriks  SPUTNIK 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 23 34                                                 51
253 Kalev Viidemann, Tõnu Härm  34 23 44 43 32 54 42 41 33 52 58 25 46 37                                                     51
215 Kristiina Kindel, Piret Vaht  PARDIKE JA DELFIIN 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 41 33 52                                                       47
203 Ilona Vanaveski, Helle Jaaniste  NAUDIKS 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 23 34                                                       46
241 Andres Palk, Küllike Kleimjonova  KARU 34 23 43 44 32 54 42 31 53 52 33 41                                                         45
505 Juhan Anupõld, Raimo Laosma, Epp Hellak, Kairi Lipstok  POPRAD 23 34 51 40 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                 55
306 Merle Rohtla, Maria Lahne, Mart Pais  LASTEHAIGLA 58 25 46 26 27 39 48 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41                                           66
221 Tiina Kangilaski, Juhan Kangilaski  JFF-3 34 23 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                         43
406 Tiia Palm, Piia Post, Jaan Jõgioja, Kaire Kallak  34 23 33 41 42 54 32 44 43 24 35 36 25                                                       42
234 Annemari Vene, Janis Nurmelaid  58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45                                                         42
281 Gerrit Kanarbik, Janar Rosin  JEREVANIST 27 26 46 39 48 47 38 37 25 58 36 45                                                         39
208 Urvi Sarv, Imbi Leppik  23 34 20 30 31 53 52 33 41 43 44                                                           38
507 Kerli Veski, Katrin Kokk, Andrus Männisalu, Marek Ploompuu, Maret Ambur  MIKULAS 23 34 20 51 40 50 59 49 28 58                                                             37
236 Tarmo Tüür, Sigrid Parts  34 23 43 44 32 54 42 41 33 52                                                             37
303 Piia-Piret Eomois, Ele-Marit Eomois, Tiit Eomois  EOMOIS 28 49 59 50 40 51 20 30 34                                                               33
503 Gerli Kriiska, Sigrid Särak, Kristo Kamratov, Andrus Altrov  UK POOGEN 34 23 33 41 42 32 43 44 24 45                                                             33
400 Katrin Pajula, Signe Kaasik, Astrid Kaasik  TAMMEJÄRVE II 34 23 43 44 32 54 42 41 33                                                               32
223 Maarika Vask, Jaak Jaaniste  PEHMEKE 34 23 33 41 42 54 44 43                                                                 29
104 Maire Lahtmets, Rain Lahtmets  LAHTMETS 34 23 33 41 42 54 32 49 44                                                               32
509 Indrek Hinno, Maret Põldaas, Alo Ansmann, Kairi Järvela 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 41 33 23 34                                                     49
510 Eli Rand, Jaak Rand, Liina Jõgisu, Toomas Tamme, Kristiina Fuchs  NELI TANKISTI JA KOER 27 26 39 48 47 38 37 46 25 58 36 45 24 44 43 32 42 41 33                                           63
317 Arli Mändmets, Emeri Põld, Roland Truus  SK RADA                                                                                 105