40. Jüriööjooks
 
AEG JA KOHT: 17.-18. aprill 1999 Keila-Joa,
                             ühisstart 17. aprillil kell 22.30.

AJAKAVA: 18.30 – 20.30 mandaat Keila-Joa Sanatoorses Internaatkoolis,
                     21.00 võistluste avamine,
                     22.30 start.

OSAVÕTJAD: Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumis- ja spordiklubid, muud spordiühendused, töö- ja õppekollektiivid piiramata arvu võistkondadega. Orienteerumisklubide (EOL liikmete) võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi liikmetest. Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist (jooksujärjestus H-D-H-D-H). Võistkondi võib komplekteerida vabalt valitud vanusega sportlastest (alampiir HD14). Eriarvestust peetakse noorte (vanuste summa kuni 90 aastat, üksikliige mitte vanem kui 20 aastat) ja veteranide (vanuste summa vähemalt 200 aastat, üksikliige mitte noorem kui 35 aastat) võiskondade vahel.

RADADE LIGIKAUDSED PIKKUSED: H 6 – 8 km ja D 4 – 5 km.

KAART: 1:10000; h 2,5m; autor: Andres Käär.

MAASTIK: Kuiv mereäärne männik, mõlemal pool Keila jõge, kekmiselt liigestatud, valdavalt mikroreljeefiga, palju teid ja radu.

VÕISTLEMISE KORD: Võistlus on traditsiooniliselt teate-orienteerumisjooks. Iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks tuleb võistkond, kes lühima ajaga läbib määrustepäraselt kogu distantsi. Start suletakse 1 tund peale võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit hiljem antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele. Finish suletakse 2,5 tundi pärast seda.

AUTASUSTAMINE: Võitnud võistkonda autasustatakse rändauhinnaga “Kalevipoeg kivi viskamas”, ka parimat noorte ja veteranide võistkonda autasustatakse rändauhinnaga. Juhul, kui võidavad külalisvõistkonnad, jäävad rändauhinnad järgmise “Jüriööjooksuni” hoiule Eesti Maaspordiliitu “Jõud”. Kolme üldarvestuses parema võistkonna ja parima noorte ja veteranide võistkonna liikmeid autasustatakse karikate ja auhindadega. Eriauhindadega autasustatakse iga etapi esimest lõpetajat.

OSAVÕTUMAKS: Täiskasvanute võistkond 200 krooni, noorte võistkond 150 krooni, alates orienteerumisklubi 5. võistkonnast tasuta. Osavõtumaks tasuda 31. märtsini 1999. a TA OK arvele nr. 1120066509 Hansapangas (kood 767). Hilinemisel kuni 9. aprillini osavõtumaks 50% suurem. Hilinemisel peale 9. aprilli osavõtumaks 100% suurem.

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine registreerimislehel hiljemalt 31. märtsiks 1999. a , hilinemisel 9. aprillini, veel hilisem registreerimine ainult kokkuleppel korraldajatega. Registreerimine saata aadressil: Mari Roots, Harku 15, 11611 Tallinn, e-mail: m.roots@tallinnlv.ee. Eelregistreerimine loetakse teostatuks registreerimislehe ja osavõtumaksu laekumisega.

KOHALESÕIT: Tähistus Tallinn – Rannamõisa – Paldiski maanteelt.

TOITLUSTAMINE: Võistluskeskuses on puhvet. Õhtusööki (40.- kr) saab tellida korraldajate kaudu ettemaksu eest.

KORRALDAJAD: EMSL “JÕUD” Harju SL “JÕUD” Harju KEK RSK TA OK

Võistluste direktor: Valju Tali (6567614)
peakohtunik: Ilmar Kirjanen (6565442, ilmar@ic.envir.ee)
peasekretär: Mari Roots (6404326, m.roots@tallinnlv.ee)