II Kalevi Mängud. Pargivõistlus


Aeg, koht: 29. juuni 2001 KADRIORG, Peetri maja lähistel

Start:
- tipporienteerujad kutsetega 18:00
- kõigile soovijaile 18:30-19:30 (läbiviimine toimub päevakute süsteemi kohaselt).

Kaart, maastik: rohkete radadega linnapark, nõlv. M 1:5000, h=2,0m

Rajad:
- avatud võistlusel - 5 erineva raskusega rada. Raja pikkus 2-3km
- oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise

Registreerimine: avatud radadele - võistluspaigas

Osavõtumaks: avatud rajal noored (kuni 18a.) 15 EEK, täiskasvanud 25 EEK

Majandamine: võistluste korraldamisega seotud kulud kannab ESS "Kalev". Osavõtjate (v.a. kutsetega tipporienteerujad) kõik komandeerimiskulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

Autasustamine:
- tipporienteerujate võistlusel autasustatakse I-III kohale tulnud võistlejaid Kalev 100 Mängude vastava medali ja diplomiga. Eriauhinnad.
- avatud radadel loosiauhinnad.

Muud:
võistlusel ei ole lubatud kasutada spets. orienteerumisjalanõusid (v.a. kutsetega tipporienteerujad).

Võistluse korraldajad: TA OK, Eesti Spordiselts "Kalev"
Peakorraldaja: Villu Rebane (t. 6463653)
Peakohtunik: Kristjan Gans
Peasekretär: Jürgen Kallo