TA OK maraton


Aeg ja koht: 18. septembril 1999. a. Keila-Joal. Võistluskeskus asub jõe läänepoolsel kaldal, silla läheduses. Tähistus Tallinn-Klooga mnt ristmikel Vääna - Keila-Joa teega (Tallina poolt tulles) ja Keila - Keila-Joa teega (Keila ja Klooga poolt tulles).

Start: kell 12:00

Võistlusklassid ja radade pikkused: Raja pikkus on orienteeruvalt 13 km. Arvestus toimub võistlusklassides HD16, HD18, HD21, HD35, …, HD70

Kaart: Kevad 1999; mõõtkava 1:10000, h = 2,5 m; autor: Andres Käär

Maastik: Kuiv mereäärne männik, mõlemal pool Keila jõge, keskmiselt liigestatud, valdavalt mikroreljeefiga, palju teid ja radu.

Rajad: Andres Käär.

Võistlemise kord: Kõik osavõtjad stardivad ühisstardist samale rajale. Võistlus toimub hajutusega, kaheringilise nn. "ühe mehe teatena" ja kolmanda, hajutuseta, finishiringiga. Joogipunkt asetseb ringide vahetuskohas võistluskeskuses. Kaks ringi (10km) läbinud võivad soovi korral finisheerida, neid ei loeta katkestanuteks, nende tulemus protokollitakse: "Läbisid 10km raja."

Registreerimine: Kuni 10. septembrini Mari Roots, Harku 15, 11611 Tallinn, meili teel aadressil m.roots@tallinnlv.ee või Tallinna neljapäevakul 9. septembril kella 17.00 - 19.00. Piiratud arvul on võimalus registreerida vabadele kaartidele võistluspäeval kuni kella 11.30-ni.

Ümberregistreerimine: Võistluspäeval kuni kella 11.00-ni.

Osavõtumaks:
40 krooni, 25 krooni õppijatel ja pensionäridel
vastavalt 80 krooni ja 50 krooni võistluspäeval. Osavõtumaks tasuda 13. septembrini 1999. a. TA OK arvele nr 1120066509 Hansapangas (kood 767). Neljapäevakul ja kohapeal registreerudes saab tasuda ka sularahas.

Autasustamine: Üldauhindadega autasustatakse kolme paremat meest ja naist võistlusklassist sõltumata. Auhind on ette nähtud ka iga veterani ja noorteklassi võitjale. Kui aga vanema veteraniklassi parim on edestanud temast noorema(te) veteraniklassi(de) võitjat (võitjaid), saab ta ka tema (nende) auhinna. Analoogselt, kui noorema noorteklassi parim edestab vanema noorteklassi parimat, siis saab ta mõlemad auhinnad endale. Klasside H18 ja D18 võitjale paneb rahalised eriauhinnad 500.- EEK välja arvutifirma Baltic Computer Systems. Kui aga nimetatud klassi võitja kaotus võistluste üldvõitjale on väiksem kui 10% võitja ajast, siis on auhinna suuruseks 1000.- EEK.

Lisainfo: Peep Eomois, 250 68 100, peep.eomois@hansa.ee

Korraldaja:
TA OK
peakohtunik: Ilmar Kirjanen, 6565 442, ilmar@ic.envir.ee
peasekretär: Mari Roots, 6404 326, m.roots@tallinnlv.ee