TALLINNA MV suundsuusatamises (lühirada)


Aeg: 29. jaanuar 2000
Võistluskeskus: Nõmme, TTÜ spordibaas
Start: 12.00
Võistlusklassid: HD 16, 18, 21, 40
Rajad: H21
D21,H18,H40
D18,D40,H16
D16
7,8 km / 18KP
5,8 km / 14KP
4,6 km / 11KP
3,3 km / 8KP
Kaart: Nõmme, 1:10000, h 2,5
Registreerimine: 24. jaanuarini aadressil:
Ilmar Kirjanen
Mustamäe tee
33-401
10616 Tallinn
või e-mail: Kristjan.Gans@mail.ee
Stardimaksud: HD 21, 40
HD 16, 18
30 kr.
15 kr.
Tasuda ülekandega TA OK kontole 1120066509 Hansa- pangas või sularahas registree- rijale. Kohapeal saab registree- rida reservkohtadele kahekord- se stardimaksu eest kuni 11.30-ni.
Peakorraldaja: Kristjan Gans
tel 255 47467
faks (2) 6770 303
Rajameister: Tõnis Erm