Lahtine teateorienteerumisvõistlus

Eesmärk: Selgitada välja Eesti elujõulisemad klubid, kus on ühtlaselt tugevaid võistlejaid nii noorte kui täiskasvanute, nii naiste kui meeste hulgas.

Aeg ja koht: 9. augustil 1998. a. Järvamaal, Mägede külas. Tähistus Jäneda - Perila mnt. Lehtmetsa ristilt.

Ajakava: Kuni kell 10.00 - numbrite jagamine,
                                  10.30 - noorte teate start,
                                  10.40 - täiskasvanute teate start.
 
Võistlusklassid: Ühe klubi liikmetest kuni HD14 3-liikmelised võistkonnad, kus ühte võistkonda võivad kuuluda nii tüdrukud kui poisid ja ühe klubi liikmetest H+D+H+D+H (alates HD16).

Rajad: Noored 4+3+4 km, täiskasvanud 6+4+5+3+7 km.

Kaart: Kevad 1998, mõõtkava 1:10000, h = 2,5 m.

Maastik: Keskmiselt liigestatud metsamaastik, läbitavus keskmine kuni hea.

Stardikord: Võistkondade nimekiri on kättesaadav TA OK kodulehel aadressil  http://www.ioc.ee/ta-ok/. Võistlejate nimed tuleb esitada hiljemalt 9. augustil kell 9.30. 10 min. peale võitja võistkonna finiseerimist antakse ühisstart kõigile mittestartinuile.

Registreerimine ja osavõtumaks: Registreerimine saata aadressil EE0016 Tallinn, Harku 15, Mari Roots (tel. 6404326). Osavõtumaks  tasuda ülekandega TA OK arvele 1120066509 Hoiupangas (kood 650) või sularahas TA OK esindajale. Võistkondade registreerimise lõpptähtaeg - 30. juuli 1998. a.
Osavõtumaks võistkonna kohta: noored - 60, täiskasvanud - 180. Hilinejaid registreeritakse kahekordse stardimaksu eest kuni 8. augustil kell 17.00.

Klubide paremus: Parim klubi selgitatakse noorte ja täiskasvanute võistkondade kohapunktide summa järgi. Esimene koht 0 punkti, 2. koht 2 punkti, 3. koht 3 punkti jne. Arvesse lähevad ainult klubide parimad võistkonnad. Võrdse arvu punktide korral otsustavad klubi paremuselt järgmiste võistkondade kohad.

Autasustamine: Autasustatakse 3 paremat klubi ja parimat noorte ja täiskasvanute võistkonda.

Lisainfo: Võistlus kuulub Teateliigasse.

Korraldaja: TA OK - Ilmar Kirjanen t. 6565442