Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:projektid:cees [2016/06/04 20:08]
Tarmo Uustalu
en:projektid:cees [2016/06/04 20:31] (current)
Tarmo Uustalu [Centre of Excellence in Estonian Studies, CEES]
Line 14: Line 14:
 CEES ühendab EKMi, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ja loodus- ja täppisteaduste valdkonna, EKI, TLÜ, EMTA ja TTÜ KübI teadlasi. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine.  CEES ühendab EKMi, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ja loodus- ja täppisteaduste valdkonna, EKI, TLÜ, EMTA ja TTÜ KübI teadlasi. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine. 
  
-KübIst osalevad tippkeskuse foneetika- ja kõnetehnoloogia labori teadlased.+KübIst osalevad tippkeskuse [[en:strukt:phon|foneetika- ja kõnetehnoloogia laboratooriumi]] teadlased.