FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Centre of Excellence in Estonian Studies, CEES

Projekti juht: Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum, http://www.folklore.ee/CEES/

Projekti juht KübIs: Einar Meister, tel. 620 4250

Projekti administraator KübIs: Tiina Laasma, tel. 620 4226

CEES on ELi struktuuritoetuste 2014-2020 programmiperioodi teaduse tippkeskuste arendamise meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Eesti teaduse tippkeskus 2016-2023.

CEES ühendab EKMi, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ja loodus- ja täppisteaduste valdkonna, EKI, TLÜ, EMTA ja TTÜ KübI teadlasi. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine.

KübIst osalevad tippkeskuse foneetika- ja kõnetehnoloogia laboratooriumi teadlased.

Last modified: 2016/06/04 20:31