Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:strukt:noukogu [2016/10/28 12:37]
Monika Perkmann
et:strukt:noukogu [2016/12/27 18:07] (Hetkel kehtiv)
Tarmo Uustalu [Teadusnõukogu]
Rida 14: Rida 14:
 | Jakob Kübarsepp  | TTÜ metallide tehnoloogia professor |  | Jakob Kübarsepp  | TTÜ metallide tehnoloogia professor | 
 | Einar Meister    | KübI osakonna juhataja, KübI vanemteadur |  | Einar Meister    | KübI osakonna juhataja, KübI vanemteadur | 
-| Jaan Penjam    | KübI asedirektor, KübI vanemteadur,  **KübI teadusnõukogu aseesimees((valitud 01.10.2013))** | +| Jaan Penjam    | KübI asedirektor, KübI vanemteadur,  **KübI teadusnõukogu aseesimees** | 
 | Toomas Rang    | TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi direktor |  | Toomas Rang    | TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi direktor | 
 | Andrus Salupere  | KübI direktor,  **KübI teadusnõukogu esimees** |  | Andrus Salupere  | KübI direktor,  **KübI teadusnõukogu esimees** | 
Rida 25: Rida 25:
 Teadusnõukogu sekretäri ülesandeid täidab KübI tarkvara laboratooriumi projektiadministraator Eve Kann. Teadusnõukogu sekretäri ülesandeid täidab KübI tarkvara laboratooriumi projektiadministraator Eve Kann.
  
-Teadusnõukogu koosseis on kinnitatud kuni KübI kuni asutuse ümberkorraldamiseni TTÜ struktuurimuudatuste raames, aga mitte kauemaks kui **31. detsembrini 2017**. <wrap hide>Volitused kestavad kuni uue nõukogu valimistulemuste kinnitamiseni TTÜ rektori poolt.</wrap> +Teadusnõukogu koosseis on kinnitatud kuni KübI kui asutuse ümberkorraldamiseni TTÜ struktuurimuudatuste raames, aga mitte kauemaks kui **31. detsembrini 2017**. <wrap hide>Volitused kestavad kuni uue nõukogu valimistulemuste kinnitamiseni TTÜ rektori poolt.</wrap>