Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:strukt:noukogu
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Teadusnõukogu

Küberneetika Instituudi teadusnõukogu praegune koosseis kinnitati TTÜ rektori 11.05.2016 käskkirjaga nr 76. TTÜ rektori 30.04.2013 käskkirjaga nr 128

KübI teadusnõukogu on 13-liikmeline:

Jüri Engelbrecht KübI osakonna juhataja, KübI juhtivteadur
Ahto Kalja KübI osakonna juhataja, KübI vanemteadur
Tõnis Kanger TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna dekaan
Ülle Kotta KübI juhtivteadur
Jakob Kübarsepp TTÜ metallide tehnoloogia professor
Einar Meister KübI osakonna juhataja, KübI vanemteadur
Jaan Penjam KübI asedirektor, KübI vanemteadur, KübI teadusnõukogu aseesimees
Toomas Rang TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi direktor
Andrus Salupere KübI direktor, KübI teadusnõukogu esimees
Tarmo Soomere KübI osakonna juhataja, KübI juhtivteadur
Toomas Tiivel MTÜ Loodusajakiri toimetaja
Tarmo Uustalu KübI juhtivteadur
Renno Veinthal TTÜ teadusprorektor

Teadusnõukogu sekretäri ülesandeid täidab KübI tarkvara laboratooriumi projektiadministraator Eve Kann.

Teadusnõukogu koosseis on kinnitatud kuni KübI kui asutuse ümberkorraldamiseni TTÜ struktuurimuudatuste raames, aga mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2017. Volitused kestavad kuni uue nõukogu valimistulemuste kinnitamiseni TTÜ rektori poolt.

et/strukt/noukogu.txt · Viimati muutnud: 2016/12/27 18:07 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151