Mittelineaarse dünaamika laboratoorium

Juhataja: Jaan Kalda, tel. 620 4174

Referent: Tatjana Kosmatšova, tel. 620 4170

Labor moodustab Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskuse CENS tuumiku.

Uurimissuunad

Mittelineaarne dünaamika, mikrostruktuuriga materjalide käitumine dünaamilistel koormustel, solitonid ja üksiklained, akustodiagnostika, fraktaalsus, ökonofüüsika, klaveri akustika, integraalne fotoelastsus ja fotoelastsustomograafia, biomehaanika, rakuenergeetika, komplekssed ja mittelineaarsed nähtused lainete dünaamikas ja rannikutehnikas ning matemaatiliste meetodite rakendamine laineuuringutes, integrodiferentsiaalvõrranditele püstitatud pöördülesanded.

Inimesed

Got error 28 from storage engine - 19:27:39

NimiAmet TubaTelefonE-post
   

Viimati muutnud: 2014/06/03 18:13