Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yldinfo
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

FAKTE JA ARVE

Küberneetika Instituut (KübI) on Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusasutus.

Loe instituudi ajaloost.

Koosseis

1.9.2015 seisuga töötab Küberneetika Instituudis 106 inimest (mehi 63, naisi 43). Neist on teadustööga otseselt seotud 86.

Instituudis töötab viis Eesti Teaduste Akadeemia liiget, nimelt Hillar Aben, Jüri Engelbrecht, Tarmo Soomere, Enn Tõugu ja Tarmo Uustalu.

Teadustöötajatest 52 omavad PhD või võrdset või kõrgemat kraadi, neist 4 on NL teaduste doktorid ja 14 NL teaduste kandidaadid. Lisaks töötab KübIs 27 doktoranti.

KübI selgeks iseäraks Eesti teadusmaastikul on tema teadlaspersonali rahvusvahelisus. Teadustöötajaist 20 on meile tulnud välismaalt, enamalt jaolt järeldoktorandid.

Tegevus

Küberneetika Instituut on tegev teadus- ja arendustöös, samuti doktoriõppes. Instituudis uuritavate väga erinevate teadusalade (mehaanika ja rakendusmatemaatika, juhtimissüsteemid, arvutiteadus) ühiseks tunnuseks on matemaatiliste meetodite rakendamine.

Instituudi teadus- ja arendustöö rahastamine on üleni projektipõhine. Eesti-siseselt on meie peamisteks rahastusallikateks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti Teadusagentuur baasfinantseerimine ning institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused. Olulise osa rahastusest annavad erinevad Euroopa Liidu (struktuurifondide ja raamprogrammide) projektid.

2016. aastal täidab KübI 4 institutsionaalse ja 5 personaalse uurimistoetuse projekti, 2 keeletehnoloogia riikliku programmi projekti.

Aastatel 2002-2007 oli KübI koduks kahele Eesti teaduse tippkeskusele toonasest kümnest: Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskusele CENS ja Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskusele CDC.

CDC mantlipärija Arvutiteaduse Tippkeskus EXCS oli üks seitsmest Eesti teaduse tippkeskusest 2008-2015. CENS oli üheks täiendavast viiest Eesti teaduse tippkeskusest 2011-2015.

2016-2023 osaleb KübI kahes üheksast Eesti teaduse tippkeskusest: Eesti IT tippkeskuses EXCITE ja Eesti-uuringute tippkeskuses.

et/yldinfo.txt · Viimati muutnud: 2023/09/27 16:12 persoon monika

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151