Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:projektid:excs
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Arvutiteaduse tippkeskus, EXCS

EXCS kodu

Projekti juht: Tarmo Uustalu, tel. 620 4250 http://cs.ioc.ee/excs/

Projekti administraator: Tiina Laasma, tel. 620 4226

Arvutiteaduse tippkeskus (Estonian eXcellence in Computer Science, EXCS) oli majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013 teaduse tippkeskuste arendamise meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Eesti teaduse tippkeskus 2008-2015.

Tippkeskuse üldeesmärgiks oli konsolideerida ja edendada Eesti arvutiteadust kuuel tugevusalal:

  • programmikeeled ja -süsteemid
  • infoturve ja krüptoloogia
  • tarkvaratehnika
  • teadus- ja inseneriarvutused
  • bioinformaatika
  • inimkeeletehnoloogia.

Erieesmärkideks oli tõsta osalevate teadusrühmade teaduspotentsiaali soosides koostööd ning valvates jätkusuutlikkust ja kasvu, suurendada nende teadustulemuste mõju ülikoolimaailmas, tööstuses ja ühiskonnas ning neid populariseerida.

Tippkeskus ühendas TTÜ Küberneetika Instituudi, Cybernetica ASi ning Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi teadlasi ja kattis suurema osa Eestis tehtavast arvutiteadusest.

Tippkeskust koordineeris TTÜ Küberneetika Instituut.

EXCS tugines HTMi Eesti teaduse tippkeskuse 2002-2007 Töökindlate arvutisüsteemide uurimise keskus (Centre for Dependable Computing, CDC) kogemusele, mida samuti koordineeris KübI.

CDC pinnalt võrsus ka teine Eesti teaduse tippkeskus 2008-2015, Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika keskus (Centre for Electronic Systems and Biomedical Engineering, CEBE). CEBE koondas Tallinna Tehnikaülikooli arvutitehnika instituudi, elektroonika instituudi ja tehnomeedikumi teadlasi.

2016-2023 jätkab EXCS ja CEBE projekte struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 tippkeskuste meetme projekt Eesti IT tippkeskus (EXCITE). Inimkeeletehnoloogid jätkavad Eesti-uuringute tippkeskuses (CEES).

et/projektid/excs.txt · Viimati muutnud: 2023/08/23 18:10 persoon monika

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151