See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

AVALIK TEAVE

TTÜ KübI PÕHIKIRI (kinnitatud 19.06.2007, redaktsioon 18.03.2013)

TTÜ KübI ARENGUKAVA 2008–2012 (kinnitatud 19.03.2008)

TTÜ Küberneetika Instituudi arengukava 2008–2012–2015 (muudetud 14.10.2011)

TEABENÕUE

Riigihanked

TTÜ KübI DOKUMENTIDE LOETELU (kinnitatud 13.06.2011)


Alusdokumendid

Viimati muutnud: 2013/06/14 14:20