Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:teadus:start
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEADUS

Küberneetika Instituudi teadus on interdistsiplinaarne. Instituudis uuritavate teadussuundade ühisjooneks on matemaatika meetodite rakendamine.

Uurimissuunad

Rakendusmatemaatika: Lähendusmeetodid, pöördülesanded.

Mehaanika: Mittelineaarne dünaamika, mikrostruktuuriga materjalide käitumine dünaamilistel koormustel, solitonid ja üksiklained, akustodiagnostika, fraktaalsus, ökonofüüsika, klaveri akustika, integraalne fotoelastsus ja fotoelastsustomograafia, biomehaanika, rakuenergeetika, komplekssed ja mittelineaarsed nähtused lainete dünaamikas ja rannikutehnikas ning matemaatiliste meetodite rakendamine laineuuringutes.

Juhtimissüsteemid: Mittelineaarsed ja robustsed juhtimissüsteemid, juhtimissüsteemide modelleerimine, õppimine ja planeerimine robotsüsteemides, sard- ja hajussüsteemide testimise ja verifitseerimise formaalmeetodid.

Arvutiteadus: automaatide teooria, funktsionaalne ja sõltuvate tüüpidega programmeerimine, programmeerimiskeelte semantika, programmianalüüsid ja -loogikad, ontoloogiatehnika infosüsteemides, tarkvaraprotsessi parendamine, tarkvara komponeerimine ja visuaalne spetsifitseerimine, modelleerimise ja simuleerimise vahendid, küberkaitse.

Foneetika ja kõnetehnoloogia: Eesti keele foneetika, loomuliku keele mudelid, kõne süntees ja analüüs, kõne ja kõneleja tuvastamine (rakendused: Kõnesalvestuste brauser, Veebipõhine kõnetuvastus).

Publikatsioonid

KübI teadlaste poolt avaldatud publikatsioonide statistika viimaste aastate kohta on järgmine (seisuga 12. detsember 2016). Viimase kolme aasta indekseerimisandmed ei ole kindlasti lõplikud.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Artikleid ajakirjades ja kogumikes 108 112 121 138 151 140 157 136 150 156 110 90
sh Science Citation Index Expanded 33 32 30 41 52 43 61 32 50 40 45 39
sh Conference Proceedings Citation Index- Science 12 18 22 42 37 32 19 26 28 25 21 3
sh Scopus 56 63 72 93 110 93 111 98 111 97 82 68

CPCI-S publikatsioonide arv on alates 2011 stagneerunud. Põhjuseks ei ole mitte instituudi teadlaste publitseerimismustri muutus, vaid asjaolu, et andmebaasi täiendamine Thomson Reutersi poolt on aeglustunud peaaegu täieliku peatumiseni.

Kvalifitseeruvate (ETIS 1.1, 1.2, 2.1, 3.1) publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta oli KübIs 2014. a 2,3 (TTÜs tervikuna 1,19, TÜs 1,9).

KübI AASTA PUBLIKATSIOONID.

Teaduse evalveerimine

KübI teadustegevust evalveeriti korraliselt 2010 loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osana TTÜ teadustegevusest.

2017 on tulemas uus korraline evalveerimine.

Eesti ehitusteaduste 2008-2012 sihtevalveerimisel osales KübI lainetehnika labor ning pälvis ainsana kogu riigis kõrgeimad hinded.

Eesti IKT teaduste 2009-2014 sihtevalveerimisel esines KübI 4 uurimisrühmaga, millest 2 (loogika ja semantika, juhtimissüsteemid) teenisid kõrgeimad hinded. TTÜ esines kokku 15 uurimisrühmaga, millest kõrgeimad hinded said 5.

Tunnustused

Instituudi teadlased on pälvinud mitmeid Eesti ja rahvusvahelisi tunnustusi.

et/teadus/start.txt · Viimati muutnud: 2016/12/25 21:08 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151