Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:kroonika:publ
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Kroonika: Aasta publikatsioon 2014 2013 2012 2011 2010 2009

KübI AASTA PUBLIKATSIOON 2015


Tulemused kuulutati välja KübI nõukogu pidulikul istungil 8. septembril 2016.

KübI aasta publikatsioon 2015 - etableerunud teadlase klass
Mari Kalda, Pearu Peterson, Marko Vendelin. CrossBridge Group Ensembles Describing Cooperativity in Thermodynamically Consistent Way. PLOS ONE, 2015, 10, 9, article e0137438. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137438.

Kommentaar vanemteadur Pearu Petersonilt: „Tegemist on pikaajalise töö tulemusega, mis lisab Huxley-tüüpi lihase ristsillakeste mudelitele kooperatiivsuse omaduse, st ristsillakesed ei ole oma liikumises enam sõltumatud vaid on läbi tropomüosiini liikumisele mõjutatud naaberristsillakeste olekutega. Mudeli simulatsioonid näitavad head kooskõla eksperimentaalsete andmetega.“

Thorsten Altenkirch, James Chapman, Tarmo Uustalu. Monads need not be endofunctors. Logical Methods in Computer Science, 2015, 11, 1, article 3. https://doi.org/10.2168/lmcs-11(1:3)2015.

Kommentaar laborijuhataja Tarmo Uustalult: „Monaadid on kategooriateooria tsentraalne struktuur, millest on saanud väga kasulik abstraktsioon programmeerimises. Artiklis defineeritud relatiivsed monaadid on üldistus, mis selle abstraktsiooni rakendusala veelgi avardab. Relatiivsed monaadid jõudsid väga kiiresti nii pankade funktsionaalprogrammeerijate jämmile kui ka kategooriateooria onlineentsüklopeediasse nLab. Artiklit on tsiteerinud juhtivad kategooriateoreetikud ja tüübiteoreetikud.“

KübI aasta publikatsioonid 2015 - nooremate teadlaste klass
Arvo Kaldmäe, Claude H. Moog, Claudia Califano. Towards integrability for nonlinear time delay systems. 1st IFAC Conference on Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems, MICNON 2015 : Saint Petersburg, Russia, 24-26 June 2015, Proceedings, IFAC Papers Online, 2015, 48, 11, 900-905. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.09.305.

Kommentaar laborijuhataja Ülle Kottalt: „Kuigi artiklil on 3 kaasautorit, on praktiliselt tegemist Arvo Kaldmäe tulemusega, mis on osa tema selle aasta juunis kaitstud disseratsioonist. Tegemist on niiöelda läbimurdeartikliga, kus ligi 20 aastat püsti olnud probleem sai elegantse algebralise lahenduse. Sellel aastal võeti antud töö edasiarendus ka vastu avaldamiseks ajakirjas IEEE TACON.“

James Chapman, Tarmo Uustalu, Niccolò Veltri. Quotienting the Delay Monad by Weak Bisimilarity. Theoretical Aspects of Computing ICTAC 2015 : 12th International Colloquium, Cali, Colombia, October 29-31, 2015, Proceedings, Lect. Notes Comput. Sci., 2015, 9399, 110-125. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25150-9_8.

Kommentaar laborijuhataja Tarmo Uustalult: „Artikkel on üleni pühendatud ühele takerdusele. Mittetermineeruvaid arvutusi esitav funktor peaks intuitiivselt olema monaad. Kuid selle lause tõestamisel tüübiteoorias ilmneb takistus. Sellest üle aitab loenduv valikuaksioom. Artiklis on seletatud, kuidas ja miks.“

Töid hindas komisjon koosseisus: Pearu Peterson (esimees), Jaan Penjam, Maris Tõnso.

et/kroonika/publ.txt · Viimati muutnud: 2017/09/21 18:29 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151