Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:kroonika:publ2014
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Kroonika: Aasta publikatsioon 2013 2012 2011 2010 2009

KübI AASTA PUBLIKATSIOON 2014


Tulemused kuulutati välja KübI nõukogu pidulikul istungil 11. septembril 2015.

KübI aasta publikatsioon 2014 - etableerunud teadlase klass
Kalda, J., Soomere, T., Giudici, A. On the finite-time compressibility of the surface currents in the Gulf of Finland, the Baltic Sea. - Journal of Marine Systems, 2014, 129, 56-65. http://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.08.010

Kommentaar laborijuhataja Soomerelt: „Artikkel esitab fundamentaalselt uue vaate mere pinnakihis paiknevate objektide kontsentratsiooni spontaansele kasvamisele kiirusvälja nn. lõpliku korrelatsiooniajaga kokkusurutavuse kontseptsiooni rakendamise kaudu.
ehk lihtsas keeles: Tavaliselt vaadeldakse kiirusvälja kokkusurutavust ilma selle välja ajalist käiku arvestamata. Jaan Kalda poolt välja pakutud ning Andrea Giudici poolt realiseeritud idee võimaldab arvestada kiirusvälja muutumise ajalugu ning näidata, et teatavatel juhtudel on võib mere pinnakihis ujuvate objektide kontsentratsioon väga kiiresti kasvada. Taolised situatsioonid esinevad sageli Soome lahes.“

KübI aasta publikatsioonid 2014 - nooremate teadlaste klass
Sirts, K., Eisenstein, J., Elsner, M., Goldwater, S. POS induction with distributional and morphological information using a distance-dependent Chinese restaurant process. - In: The 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Proceedings of the Conference. Volume 2: Short Papers : ACL 2014, June 22-27, Baltimore, USA, 22-27 June, 2014. Stroudsburg, PA : Association for Computational Linguistics, 2014, 265-271. http://www.aclweb.org/anthology/P/P14/P14-2044.xhtml

Kommentaar laborijuhataja Meisterilt: „Artiklis on realiseeritud originaalne lähenemine, eksperimenditulemused on paremad kui konkureerivate meetodite puhul. Sirts on siin peamine tegija.”

Eelsalu, M., Soomere, T., Pindsoo, K., Lagemaa, P. Ensemble approach for projections of return periods of extreme water levels in Estonian waters. - Continental Shelf Research, 2014, 91, 201-210. http://doi.org/10.1016/j.csr.2014.09.012

Kommentaar noori juhendanud Soomerelt: „Läänemere rannikute jaoks (kus veetaseme muutlikkusel on rohkem komponente kui avaookeani randades, mistõttu selle analüüs on märksa keerukam) on realiseeritud ansamblipõhine metoodika ekstreemsete veetasemete ja nende korduvusperioodide prognoosimiseks ning veetasemete süstemaatiliste vaatlusvigade identifitseerimiseks.”

Töid hindas komisjon koosseisus: Jaan Penjam (esimees), Maris Tõnso, Pearu Peterson.

et/kroonika/publ2014.txt · Viimati muutnud: 2016/09/09 18:01 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151