KübI AASTA PUBLIKATSIOON 2009


Tulemused kuulutati välja KübI 50. aastapäeva pidulikul nõukogu istungil 3. septembril 2010.

Tõsteti esile Evald Quaki ja Tarmo Soomere tööd artiklitekogumiku „Applied Wave Mathematics: Selected Topics in Solids, Fluids and Mathematical Methods“, Springer, 2009, toimetamisel. doi:10.1007/978-3-642-00585-5_15
KübI 2009.a parimad teaduspublikatsioonid
Altenkirch, T., Chapman, J. Big-step normalisation. - Journal of Functional Programming, 2009, 19, 3-4, 311-333. doi:10.1017/s0956796809007278
Didenkulova, I. Nonlinear long-wave deformation and runup in a basin of varying depth. - Nonlinear Processes in Geophysics, 2009, 16, 1, 23-32. doi:10.5194/npg-16-23-2009
KübI 2009.a parim teatmekirjanduslik artikkel
Soomere, T. Solitons interactions. - In: Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Volume 9, S / Ed. R. A. Meyers. New York : Springer, 2009, 8479-850 doi:10.1007/978-0-387-30440-3_507
KübI noorteadlaste 2009.a parimad teaduspublikatsioonid
Kotta, Ü., Kotta, P., Tõnso, M., Zinober, A. S. I. On classical state space realisability of quadratic input-output differential equations. - International Journal of Control, 2009, 82, 7, 1212-1218 doi:10.1080/00207170802460040
Sokolova, N.,Vendelin, M., Birkedal, R. Intracellular diffusion restrictions in isolated cardiomyocytes from rainbow trout. - BMC Cell Biology, 2009, 10, Article 90, 1-13. doi:10.1186/1471-2121-10-90
KübI 2009-2010.a parim populaarteaduslik kirjutis
Meister, E., Alumäe, T. Kuidas arvuti kuulab ja kõneleb - Horisont, 2010, 5 (Horisondi arhiiv)

Töid hindas komisjon koosseisus: Jaan Janno, Jaan Kalda, Mati Kutser, Einar Meister, Ülo Nurges, Jaan Penjam, Pearu Peterson, Enn Tõugu.

Viimati muutnud: 2011/09/13 16:31