Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:kroonika:publ2009
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

KübI AASTA PUBLIKATSIOON 2009


Tulemused kuulutati välja KübI 50. aastapäeva pidulikul nõukogu istungil 3. septembril 2010.

Tõsteti esile Evald Quaki ja Tarmo Soomere tööd artiklitekogumiku „Applied Wave Mathematics: Selected Topics in Solids, Fluids and Mathematical Methods“, Springer, 2009, toimetamisel. doi:10.1007/978-3-642-00585-5_15
KübI 2009.a parimad teaduspublikatsioonid
Altenkirch, T., Chapman, J. Big-step normalisation. - Journal of Functional Programming, 2009, 19, 3-4, 311-333. doi:10.1017/s0956796809007278
Didenkulova, I. Nonlinear long-wave deformation and runup in a basin of varying depth. - Nonlinear Processes in Geophysics, 2009, 16, 1, 23-32. doi:10.5194/npg-16-23-2009
KübI 2009.a parim teatmekirjanduslik artikkel
Soomere, T. Solitons interactions. - In: Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Volume 9, S / Ed. R. A. Meyers. New York : Springer, 2009, 8479-850 doi:10.1007/978-0-387-30440-3_507
KübI noorteadlaste 2009.a parimad teaduspublikatsioonid
Kotta, Ü., Kotta, P., Tõnso, M., Zinober, A. S. I. On classical state space realisability of quadratic input-output differential equations. - International Journal of Control, 2009, 82, 7, 1212-1218 doi:10.1080/00207170802460040
Sokolova, N.,Vendelin, M., Birkedal, R. Intracellular diffusion restrictions in isolated cardiomyocytes from rainbow trout. - BMC Cell Biology, 2009, 10, Article 90, 1-13. doi:10.1186/1471-2121-10-90
KübI 2009-2010.a parim populaarteaduslik kirjutis
Meister, E., Alumäe, T. Kuidas arvuti kuulab ja kõneleb - Horisont, 2010, 5 (Horisondi arhiiv)

Töid hindas komisjon koosseisus: Jaan Janno, Jaan Kalda, Mati Kutser, Einar Meister, Ülo Nurges, Jaan Penjam, Pearu Peterson, Enn Tõugu.

et/kroonika/publ2009.txt · Viimati muutnud: 2011/09/13 16:31 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151