Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:projektid:start
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

PROJEKTID

Küberneetika Instituudi tähtsamad (sh ELi struktuurifondide, raamprogrammide) käimasolevad teadus- jm projektid
(vt. ka lõpetatud projektid)

KübI osalusega raamprogrammide projektid SA ETAg "Edukate" andmebaasis

Riigi teadusrahastus

Kiudbetoon-komposiidi reoloogia ja selle mõju pragude käitumisele, personaalne uurimistoetus (Heiko Herrmann, 2016-2019)

Tuule, lainete ja hoovuste koosmõjus mere pinnakihis toimuva transpordi mõõtmine, modelleerimine ja parametriseerimine, personaalne uurimistoetus (Tomas Torsvik, 2016-2019)

Lainelevi komplekssetes keskkondades ja rakendused, institutsionaalne uurimistoetus (2015-2020)

Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika, institutsionaalne uurimistoetus (2015-2020)

Mikrostruktuuri, energiametabolismi ja sooritusvõime vahelised seosed südames, institutsionaalne uurimistoetus (2015-2020)

Tugevate garantiidega tarkvara meetodid, tööriistad ja protsessid, institutsionaalne uurimistoetus (2015-2020)

Keelekorpuste arendamine, Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi projekt (2015-2017)

Kõnetuvastus 2, Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi projekt (2015-2017)

Juhtimissüsteemide modelleerimine: teooria, algoritmid, tarkvara, personaalne uurimistoetus (Maris Tõnso, 2014-2017)

Laineenergia ümberjagamine mikrostruktuuriga tahkistes, personaalne uurimistoetus (Arkadi Berezovski, 2014-2017)

Eesti Keeleressursside Keskus, tuumiktaristu toetus (2014-…)

ELi struktuurifondide projektid

Eesti IT tippkeskus, EXCITE, struktuurifondide programmiperioodi 2014-2020 teaduse tippkeskuse projekt (2016-2023)

Eesti-uuringute tippkeskus, CEES, struktuurifondide programmiperioodi 2014-2020 teaduse tippkeskuse projekt (2016-2023)

ELi raamprogrammide projektid

(—)

Muude ELi programmide projektid

Impact of Extreme Events of Future Climates on the Marine Ecosystems of the Baltic and Barents Seas, EXOSYSTEM, ERA.NET RUS Plus projekt

The European Research Network on Types for Programming and Verification, EUTYPES, COSTi aktsioon (2016-2020)

Runtime Verification beyond Monitoring, ARVI, COSTi aktsioon (2014-2018)

et/projektid/start.txt · Viimati muutnud: 2016/12/16 12:44 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151