Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:projektid:vanad
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

LÕPETATUD PROJEKTID

Küberneetika Instituudi tähtsamad (sh ELi struktuurifondide, raamprogrammide) lõpetatud teadus- jm projektid
(vt. ka käimasolevad projektid)

Riigi teadusrahastus

Korrektne ja efektiivne funktsionaalne reaktiivne programmeerimine, personaalne uurimistoetus (Wolfgang Jeltsch, 2015-2016)

Usaldusväärsed tarkvara- ja inimkeeletehnoloogiad, sihtfinantseeritud teadusteema (2012-2014)

Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika, sihtfinantseeritud teadusteema (2011-2014)

Audiovisuaalse kõnesünteesi prototüüp, Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi projekt (2011-2014)

Kõne- ja multimodaalsed korpused, Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi projekt (2011-2014)

Kõnetuvastus, Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi projekt (2011-2014)

Mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid, sihtfinantseeritud teadusteema (2008-2013)

Mittelineaarsed, puuduliku informatsiooni ja keeruka struktuuriga matemaatilised mudelid, sihtfinantseeritud teadusteema (2008-2013)

Keerukate mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees, sihtfinantseeritud teadusteema (2008-2013)

Usaldusväärsed tarkvara- ja inimkeeletehnoloogiad, sihtfinantseeritud teadusteema (2006-2011)

Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid, Eesti keele keeletehnoloogilise toe riikliku programmi projekt (2006-2010)

Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid, Eesti keele keeletehnoloogilise toe riikliku programmi projekt (2006-2010)

Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine, Eesti keele keeletehnoloogilise toe riikliku programmi projekt (2006-2010)

Interaktiivne taju- ja hääldustreeningu programm, Eesti keele ja rahvusliku mälu riikliku programmi projekt (2004-2005)

Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid, Eesti keele ja rahvusliku mälu riikliku programmi projekt (2004-2005)

Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine, Eesti keele ja rahvusliku mälu riikliku programmi projekt (2004-2005)

Mittelineaarne dünaamika ja pingeanalüüs, sihtfinantseeritud teadusteema (2003-2007)

Analüütilised ja numbrilised meetodid modelleerimises, sihtfinantseeritud teadusteema (2003-2007)

Mittelineaarsed ja hübriidsed juhtimissüsteemid, sihtfinantseeritud teadusteema (2003-2007)

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS, Eesti teaduse tippkeskuse projekt (2002-2007)

Töökindlate arvutisüsteemide uurimise keskus, CDC, Eesti teaduse tippkeskuse projekt (2002-2007)

Ontoloogiale orienteeritud programmeerimine, sihtfinantseeritud teadusteema (2001-2005)

TTÜ projektid

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS, TTÜ teaduse tippkeskus (2009-2011)

Mittelineaarsete protsesside analüüs keskus, CENS, TTÜ teaduse tippkeskus (2002-2003)

Arvutiteaduse aluste keskus, TTÜ teaduse tippkeskus (2002-2003)

ELi struktuurfondide projektid

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140007s11 raames, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projekt (2014-2015)

Coinduction for semantics, analysis and verification of communicating and concurrent reactive software, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava IKT programmi projekt (2013-2015)

Mudelipõhised Java tarkvara arendusmeetodid, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava IKT programmi projekt (2013-2015)

Estonian speech recognition system for medical applications, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava IKT programmi projekt (2013-2015)

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140007s12 raames, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projekt (2013)

Smart composites - design and manufacturing, SCDM, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava materjalitehnoloogia programmi projekt (2012-2014)

Nano-geometry and entanglement for design and prototyping of ceramic-based high-performance nano-composites, NanoCom, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava materjalitehnoloogia programmi projekt (2012-2014)

Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis, TERIKVANT, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava KESTA programmi projekt (2012-2014)

Eesti keeleressursside keskus, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava Eesti teadusinfrastruktuuride teekaardi objekt (2012-2015)

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava Eesti teaduse tippkeskus (2011-2015, KübI koordinaator)

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140007s11 raames, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projekt (2011-2012)

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140077s08 raames, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projekt (2010)

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0322709s06 raames, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projekt (2010)

Arvutiteaduse tippkeskus, EXCS, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava Eesti teaduse tippkeskus (2008-2015, KübI koordinaator)

Statistics of Extreme Wave Conditions and Events for Estonian Coastal Waters, inimressurssi arendamise rakenduskava MOBILITASe programmi järeldoktoranditoetus (Irina Nikolkina, 2012-2014)

Numerical Particle Tracking Modeling for Inhomogeneous Turbulent Water Basins, inimressurssi arendamise rakenduskava MOBILITASe programmi tippteadlase toetus (Tomas Torsvik, 2011-2015)

The Theoretical Study of Mitochondrial Energetic Metabolism, inimressurssi arendamise rakenduskava MOBILITASe programmi järeldoktoranditoetus (Jaanus Karo, 2010-2013)

Systematic Examination of Arrhythmogenic Calcium Release in Cardiac Myocytes, inimressurssi arendamise rakenduskava MOBILITASe programmi järeldoktoranditoetus (Hena Ramay, 2009-2012)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool, IKTDK, inimressurssi arendamise rakenduskava doktorikool (2009-2015)

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool, EMSDK, inimressurssi arendamise rakenduskava doktorikool (2009-2015)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool, IKTDK, RAKi meetme 1.1 doktorikool (2005-2008)

Keeleteaduse- ja tehnoloogia doktorikool, KTTDK, RAKi meetme 1.1 doktorikool (2005-2008)

Rahvusvahelisel tasemel järeldoktorantuuri loomine TTÜ Küberneetika Instituudis, RAKi meetme 1.1 projekt (2005-2008)

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskuse infrastruktuuri arendamine, RAKi meetme 2.3 projekt (2005-2007)

Töökindlate arvutisüsteemide uurimise keskuse infrastruktuuri arendamine, RAKi meetme 2.3 projekt (2005-2007)

ELi raamprogrammide projektid

Centre of Excellence on Connected Digital Economy, EE-IT, H2020 Widespread programmi Teaming meetme koordinatsiooni ja toetamise aktsioon (2015-2016)

Highly Adaptable and Trustworthy Software, HATS, 7. raamprogrammi ICT alaprogrammi integreeritud projekt (2009-2013, KübI osaluse algus 2010)

Educational, Scientific and Technological Aspects of Mesoscopic Continuum Physics for Waves in Complex Materials, EstWave, 7. raamprogrammi PEOPLE alaprogrammi (Marie Curie tegevuste) Euroopa taasintegratsioonitoetus (Heiko Herrmann, 2009-2012)

Educational, Scientific and Technological Aspects of Splines, EstSpline, 7. raamprogrammi PEOPLE alaprogrammi (Marie Curie tegevuste) Euroopa taasintegratsioonitoetus (Ewald Quak, 2008-2011)

Global System Dynamics and Policies: Simulation and Visualisation Technologies, GSD, 7. raamprogrammi ICT alaprogrammi koordinatsiooniaktsioon (2008-2010)

European Network of Funding Agencies - Coordination of National Complexity Research and Training Activities, Complexity-NET, 6. raamprogrammi COOR alaprogrammi koordinatsiooniaktsioon ERA-NET skeemis (2006-2010, Eesti-poolne partner Eesti Teaduste Akadeemia)

Cardiac Energetics in Silico: Microcompartmentation of Adenine Nucleotides and the Crosstalk Between Organelles, CARDIAC ENERGETICS, 6. raamprogrammi MOBILITY alaprogrammi (Marie Curie tegevuste) Euroopa taasintegratsioonitoetus (Marko Vendelin, 2006)

Mobility, Security and Ubiquity for Small Devices, MOBIUS, 6. raamprogrammi IST alaprogrammi integreeritud projekt (2005-2009)

Applied Stochastic Models for Ocean Engineering, Climate and Safe Transportation, SEAMOCS, 6. raamprogrammi MOBILITY alaprogrammi (Marie Curie tegevuste) research training network (2005-2009)

Co-operation of Estonian and Norwegian Scientific Centres within Mathematics and Its Applications, CENS-CMA, 6. raamprogrammi MOBILITY alaprogrammi (Marie Curie tegevuste) transfer-of-knowledge development scheme (2005-2009, KübI koordinaator)

Types for Proofs and Programs, TYPES, 6. raamprogrammi IST alaprogrammi koordinatsiooniaktsioon (2004-2008)

Developing ERA-NET on Complexity, Complexity-NET, 6. raamprogrammi COOR alaprogrammi eritoetusaktsioon ERA-NET skeemis (2004-2005, Eesti-poolne partner Eesti Teaduste Akadeemia)

Wide-range Non-intrusive Devices toward Conservation of Historical Monuments in the Mediterranean Area, WIND-CHIME, 6. raamprogrammi INCO alaprogrammi STREP (2004-2007)

Applied Semantics II, APPSEM II, 5. raamprogrammi IST alaprogrammi temaatiline võrgustik (2003-2006)

Establishment of the Virtual Centre of Excellence for IST RTD in Estonia, eVikings II, 5. raamprogrammi IST alaprogrammi kaasnevate meedete projekt (2002-2005, KübI koordinaator)

Muude ELi programmide projektid

EMP/Norra toetused

Climate Change Impact on Biodiversity of Baltic Sea Coastal Reefs, KLIPS, Euroopa Majanduspiirkonna toetuste (Lätile) projekt (2015-2016)

Pikkade lainete uhtekõrguse analüüs kiirlaevalainete baasil, Norra finantsmehhanismi 2004-2009 teaduskoostöö toetusskeemi projekt (Irina Didenkulova, 2008-2010)

Wellcome Trust

Analysis of Structural and Functional Aspects of Compartmentation of Adenine Nucleotides in Heart Muscle Cells, Wellcome Trusti rahvusvaheline vanema teadlase uurimistoetus (Marko Vendelin, 2007-2014)

et/projektid/vanad.txt · Viimati muutnud: 2016/12/16 12:43 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151