Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:projektid:cens
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS

CENSi kodu

Projekti juht: Jüri Engelbrecht, tel. 620 4160 http://cens.ioc.ee/

Projekti administraator: Kristi Uustalu tel. 620 4227

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus loodi virtuaalse keskusena 1999. aastal KübI mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna juurde eesmärgiga tihendada sidemeid mittelineaarse dünaamika valdkonnas töötavate uurimisrühmade vahel.

2002-2007 kuulus CENS kümne Eesti teaduse tippkeskuse hulka; 2009-2011 oli TTÜ tippkeskus. 2011-2015 oli CENS üks 12st Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatud Eesti teaduse tippkeskusest.

Uuringute võtmesõnad aastatel 2002-2007: mittelineaarsed lained, fraktaalsus ja bioenergeetika, mittelineaarne fotoelastsus, lained merekeskonnas (KübI mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond), signaalitöötlus (TTÜ biomeditsiinitehnika keskus 1999-2008) ning geomeetria ja dünaamika probleemid (TÜ geomeetria ja topoloogia õppetool 1999-2008).

Alates 2008. aastast osaleb CENSi tegevuses KübI juhtimissüsteemide osakond. 2008-2011 osales TTÜ automaatikainstituudi proaktiivtehnoloogiate teaduslaboratoorium.

Alates 2011. aastast osaleb CENSi tegevuses TÜ füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika osakonna füüsikalise optika labor arendades ja rakendades uusi optika- ja spektroskoopiameetodeid materjali- ja plasmauuringutes.


et/projektid/cens.txt · Viimati muutnud: 2023/08/23 18:13 persoon monika

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151