Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS

CENSi kodu

Projekti juht: Jüri Engelbrecht, tel. 620 4160 http://cens.ioc.ee/

Projekti administraator: Kristi Uustalu tel. 620 4227

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus loodi virtuaalse keskusena 1999. aastal KübI mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna juurde eesmärgiga tihendada sidemeid mittelineaarse dünaamika valdkonnas töötavate uurimisrühmade vahel.

2002-2007 kuulus CENS kümne Eesti teaduse tippkeskuse hulka; 2009-2011 oli TTÜ tippkeskus. 2011-2015 oli CENS üks 12st Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatud Eesti teaduse tippkeskusest.

Uuringute võtmesõnad aastatel 2002-2007: mittelineaarsed lained, fraktaalsus ja bioenergeetika, mittelineaarne fotoelastsus, lained merekeskonnas (KübI mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond), signaalitöötlus (TTÜ biomeditsiinitehnika keskus 1999-2008) ning geomeetria ja dünaamika probleemid (TÜ geomeetria ja topoloogia õppetool 1999-2008).

Alates 2008. aastast osaleb CENSi tegevuses KübI juhtimissüsteemide osakond. 2008-2011 osales TTÜ automaatikainstituudi proaktiivtehnoloogiate teaduslaboratoorium.

Alates 2011. aastast osaleb CENSi tegevuses TÜ füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika osakonna füüsikalise optika labor arendades ja rakendades uusi optika- ja spektroskoopiameetodeid materjali- ja plasmauuringutes.


Viimati muutnud: 2016/01/31 23:50