Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:projektid:cens_ylevaade
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus, CENS Projekti juht: Jüri Engelbrecht http://cens.ioc.ee/

CENSi eesmärgid

Mittelineaarsete protsesside analüüsi tippkeskus (Centre for Nonlinear StudiesCENS) on loodud 1999.a. CENS oli juba aastatel 2002-2007 Eesti tippkeskuste hulgas ning koondab Eesti põhilise kompetentsi selles vallas. CENSi konsortsiumi moodustavad neli uurimisrühma Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist ja üks Tartu Ülikoolist: mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid (juht Jüri Engelbrecht), lainetuse dünaamika ja rannikutehnika (Tarmo Soomere), südamelihasrakkude energeetika (Marko Vendelin), mittelineaarsed juhtimissüsteemid (Ülle Kotta) ning optika ja spektroskoopia (Peeter Saari).

CENS fokuseerub mittelineaarsete nähtuste teoreetilistele ja eksperimentaalsetele uuringutele, vastava tippkompetentsi efektiivsele rakendamisele teaduse ja ühiskonna arengu huvides ning järelkasvu ettevalmistamisele koos vastava kraadiõppega. Mittelineaarsed protsessid on reaalse maailma lahutamatu osa, peegeldavad selle tegelikku keerukust ning ilmnevad enamasti ekstreemsetes oludes. Paljud neist tulenevad nähtused (solitonid, koherentsus, hierarhiad, fraktaalsus, astmeseadused jne) on universaalsed ning avalduvad diametraalselt erinevates valdkondades. CENSi teadustöö sihiks on spetsiifiliste meetodite ja kontseptsioonide arendamine mittelineaarsete nähtuste analüüsiks, modelleerimiseks, prognoosimiseks ja juhtimiseks keerukates paljukomponendilistes komplekssüsteemides. Uuringute fookuses on lainelevi tahkistes, merel ja optilistes keskkondades, pehmisefüüsika ja rakuenergeetika ning mittelineaarne juhtimisteooria. Täiendava sünergia tekitab kiire kompetentsi siire uurimisgruppide vahel tänu paljude nähtuste universaalsusele.

CENSi strateegiliseks eesmärgiks on ühest küljest olla oma valdkonnas üks liidritest maailmas ning teisest küljest uute paradigmade, läbimurdeliste teadustulemuste ja tippkompetentsi rakendamine praktikas, uute teadmiste viimine ühiskonnani ja tööstuseni, pidades silmas nii Eesti kui ka Euroopa Liidu prioriteetseid valdkondi (materjalitehnoloogia, meditsiin ja keskkonnakaitse).

CENSi teaduslik personal on mitmete Euroopa Liidu projektide eestvedaja (Baltic Way, ROBOSWARM, Marie Curie programmid jt) ning Wellcome Trusti granti hoidja. CENS on üks teaduse rahvusvahelistumise eestvedajaid Eestis, sest tugeva ja uutele ideedele alati avatud teaduskeskuse renomee on siia toonud paljusid järeldoktoreid ja noorteadlasi teistest maadest. Uuringud on seotud innovatsiooniga nii otseselt (edukas spin-off firma GlasStress) kui ka rakenduste kaudu rannikutehnikas, rakumikroskoopias, optikas ja robootikas.

CENS loeb äärmiselt oluliseks teadvustada ühiskonnale komplekssüsteemide iseärasusi, kus läbimurdeliste saavutuste raskuskese on kandunud täppisteadustest sotsiaalteadustesse ning kus paljudel CENSi uuringutel on otsesed rakendused (nt. Euroopa Liidu FET pilootprojekti FuturICT raames). Kogemus õppetöös (erikursused, PhD kursused, suvekoolid rannikutehnikas ja klaasipingete määramise tehnoloogias jne), edukas töö kraadiõppuritega ning teadustulemuste populariseerimisel on andnud hea aluse jätkata sellesuunalise kompetentsi levitamist nii kursuste, suvekoolide ja avalike loengute kaudu teadusüldsusele kui ka riiklikes institutsioonides ja erafirmades töötavatele inimestele suunatud ürituste kaudu.

Jüri Engelbrecht

et/projektid/cens_ylevaade.txt · Viimati muutnud: 2011/11/14 12:26 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151