Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:kroonika:awards
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TUNNUSTUSED

MUUD EESTI JA RAHVUSVAHELISED TUNNUSTUSED


2015
meeskond Fotoelastsuse laboratooriumist välja kasvanud ettevõte GlasStress OÜ võitis Saksa majanduse auhinna Eestis 2015. Auhind anti üle 7. mail 2015 Tallinna Reaalkooli aulas toimunud auhinnatseremoonial (diplom, pressiteade).
2014
27. septembril promoveeriti Läti Ülikooli Senati pidulikul istungil seoses ülikooli 95. aastapäevaga Hele-Mai Haav ja Ahto Kalja Läti Ülikooli audoktoriteks kahekümne-aastase loomingulise ja viljaka koostöö eest Läti Ülikooliga arvutiteaduse vallas, mis hõlmab ka kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsisarja ühist korraldamist.
Läti Ülikooli audoktor nr. 224 Hele-Mai Haav Läti Ülikooli audoktor nr. 225 Ahto Kalja

2013. aasta Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis füüsik Jaan Kalda 2013 Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogu andis presidendi reaalteaduste eripreemia KübI vanemteadur Jaan Kaldale.

Teadusajakirjanike sõbra auhind Ökul (autor Piret Kändler) 2013. aasta Eesti teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökuli saab mereteadlane, akadeemik, TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadur Tarmo Soomere. Auhinda annab välja Eesti Teadusajakirjanike selts (teadus.err.ee).

Balti Teaduste Akadeemiate medal 2013 Tarmo Soomere sai Balti Teaduste Akadeemiate medali silmapaistvate tulemuste eest Eesti, Läti ja Leedu mereuuringute alases koostöös.Eesti aasta 2011 keeleteo peaauhinna võitis Tanel Alumäe ja Kaarel Kaljuranna „Kõnetuvastusrakendusi nutitelefonidele“ (ERR).

2011. aasta Eesti Teaduse populariseerimise auhindade jagamisel sai Tarmo Soomere parima teadust ja tehnoloogiat populariseeriva teadlase tiitli merefüüsika aktuaalsete probleemide selgitamise eest populaarteaduslikes artiklites ja avalikes esinemistes.


2010 Murray Lektor, Dr. Hillar Aben, koos SEM Presidendi, Wei-Chung Wang'iga 2010 Hillar Aben: Eksperimentaalmehaanika Seltsi (Society for Experimental Mechanics - SEM) 2010. aasta William M. Murray medal, millega kaasnes ülevaate-ettekanne oma teaduslikest uuringutest, nn. Murray loeng, seltsi aastakonverentsil 7.-9. juunil 2010. a. Indianapolises (IN, USA) (Murray lektorid salvestatud 15.08.2010)

Irina Didenkulova - 2010 Pliniuse medalist2010 Irina Didenkulova: Euroopa Geoteaduste Ühingu (European Geosciences Union) 2010. aasta Pliniuse Medal (salvestatud EGU veebist)

2007 Tarmo Soomere: Balti Assamblee 2007. a teadusauhind töödetsükli „Looduslikud ja inimtekkelised lained Läänemerel“ eest

et/kroonika/awards.txt · Viimati muutnud: 2015/05/11 13:11 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151