Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt teabe valdajale esitatud taotlus teabe saamiseks (AvTS, RKs RT I 2000, 92, 597).

Teabenõudja

(1) kohustuslik juhul, kui teabenõue esitatakse asutuse või juriidilise isiku nimel

Kontaktandmed
Viimati muutnud: 2010/05/11 13:50