See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt teabe valdajale esitatud taotlus teabe saamiseks (AvTS, RKs RT I 2000, 92, 597).

Teabenõudja

(1) kohustuslik juhul, kui teabenõue esitatakse asutuse või juriidilise isiku nimel

Kontaktandmed
Viimati muutnud: 2010/05/11 13:50