Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:strukt:plab
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Fotoelastsuse laboratoorium

Juhataja: Johan Anton, tel. 620 4182 http://www.ioc.ee/plab

Referent: Pilvi Veeber, tel. 620 4181

Fotoelastsuse laboratooriumis on rohkem kui 50 aasta jooksul välja töötatud teooria, metoodika ja mõõtmistehnoloogia jääkpingete määramiseks keeruka kujuga klaastoodetes. See tehnoloogia, fotoelastsustomograafia, on realiseeritud automaatpolariskoobis AP, mis on varustatud intelligentsete algoritmidega jääkpingete mõõtmiseks joogiklaasides, pudelites, elektrilampides, optiliste kiudude toorikutes, meditsiinilistes ampullides jne. Jääkpingete mõõtmiseks arhitektuurilistes klaasides ja autoklaasides on välja töötatud hajunud valguse meetodil baseeruv polariskoop SCALP. Laboratooriumi baasil loodud OÜ Glasstress (www.glasstress.com) vahendusel kasutavad loodud mõõtmistehnoloogiat kümned klaasitehased üle kogu maailma. Tänaseks on klaasi pingete mõõtmise polariskoope müüdud rohkem kui sada eksemplari.

Olulisemad uurimissuunad

  • integraalne fotoelastsusmeetod,
  • fotoelastsustomograafia,
  • hübriidmehaanika,
  • klaasi jääkpingete määramise meetodid.

Olulisemad publikatsioonid

  • H. Aben. Integrated Photoelasticity. McGraw-Hill, New York, 1979.
  • H. Aben, C. Guillemet. Photoelasticity of Glass. Springer, Berlin, 1993
  • H. Aben, L. Ainola, J. Anton, A. Errapart. Photoelastic tomography for residual stress measurement in glass. Opt. Eng., 2005, 44, 093601

Inimesed

et/strukt/plab.txt · Viimati muutnud: 2014/06/03 16:47 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151